Vellykket workshop: Viser vei til flere utleieboliger for vanskeligstilte

5
.
October
2022
Vellykket workshop: Viser vei til flere utleieboliger for vanskeligstilte

Møtedeltagerne ved gruppearbeidet. Norsk Eiendoms styreleder Stig Bech til høyre.

5
.
October
2022

Vellykket workshop: Viser vei til flere utleieboliger for vanskeligstilte

Boligsosialt samarbeid stod på agendaen da Oslo kommune ved Velferdsetaten, fredag 23. september, inviterte sentrale aktører til workshop om tilvisningsavtaler. Initiativet kom fra Norsk Eiendom.

Byråd for sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen, åpnet møtet med å understreke betydningen av dette boligsosiale verktøyet slik at kommunen kan fremskaffe nok boliger til vanskeligstilte. Tilvisningsmodellen har nemlig vært en suksess i Oslo over en årrekke, og flere andre kommuner har tatt modellen i bruk. Men nå har det stoppet opp, særlig i de største byene.  

Byråd for sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen.

Stort behov

Behovet for kommunale utleieboliger er stort. Som løsning på denne utfordringen kan tilvisningsavtaler spille en viktig rolle, der profesjonelle boligutleieaktører supplerer kommunen med trygge og gode boliger for vanskeligstilte. Boligaktørene får Husbankfinansiering, der den enkelte inngår et leieforhold direkte med utleier.  

Målet med workshopen var å diskutere hvordan ordningen kan bli mer fleksibel, bidra til økt forutsigbarhet og mer effektive prosesser gjennom økt informasjon og dialog mellom Husbanken og andre involverte aktører – for å kunne levere på kommunenes behov.  

Nyttig å samles

– Denne workshopen viste i praksis hvilken betydning det kan ha å samles rundt et bord for å diskutere opplevde utfordringer der alle aktører får fremlagt deres perspektiver og dele av deres innsikt på feltet. Vi i Norsk Eiendom ser allerede frem til neste runde der vi forhåpentligvis finner frem til gode løsninger i fellesskap på de utfordringene vi identifiserte i møtet, sier Ida Hjeltnes som er Norsk Eiendoms prosjektleder for boligutleie.  

I møtet deltok representanter fra byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Velferdsetaten i Oslo kommune, Husbanken, Kommunal- og distriktsdepartementet og Norsk Eiendom som bransjeforening for profesjonelle boligutleieaktører. I tillegg ble det holdt et innlegg fra Bergen kommune.

Nyttige lenker

No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her