Maner til økt bruk av tilvisningsavtaler

21
.
February
2022
Maner til økt bruk av tilvisningsavtaler

21
.
February
2022

Maner til økt bruk av tilvisningsavtaler

Adm. direktør i Norsk Eiendom Tone Tellevik Dahl og kommunalminister Bjørn Arild Gram.

Tilvisningsmodellen var en suksess i Oslo i årene mellom 2014 til 2017. Hele 11 avtaler kom på plass og også i flere andre norske kommuner har modellen blitt tatt i bruk. Nå er det nærmest full stopp. Som oftest er det enklere sagt enn gjort å få på plass en slik avtale, grunnet utfordringer med å få Husbanken med på laget.

Behovet for kommunale utleieboliger og seniortilpassede boliger er stort. Som løsning på denne utfordringen kan tilvisningsavtaler spille en viktig rolle. Flere kommuner stadfester også dette i sine strategiske planer, slik Oslo kommune har gjort i sin “Temaplan for Oslo kommunes behov for kommunale boliger 2021-2030″, der de presiserer at de ønsker “utvidet bruk av tilvisningsavtaler”.

– Det har forundret oss over tid at Oslo kommunen ikke siden 2017 har inngått en eneste tilvisningsavtale. Vi er kjent med at medlemmer i Norsk Eiendom har utfordringer også i andre kommuner med å komme i havn med prosjekt. Grunnen er i de fleste tilfeller Husbankens innstramming av lånevilkår, sier Tone Tellevik Dahl, adm. direktør i Norsk Eiendom.

Orienterte kommunalministeren

For å finne fram til en løsning på denne proppen i systemet, møtte Tellevik Dahl kommunalminister Bjørn Arild Gram for å orientere om saken, i starten av februar. Prosjektleder for boligutleie i Norsk Eiendom, Ida Hjeltnes, deltok også på møtet i departementet. Målet var å sette Gram inn i bransjens situasjon, og forhåpentligvis få ham til å gjøre tiltak for å øke antall tilvisningsaker fremover.

– Ministeren var både lydhør og interessert i hva problemstillingen med tilvisningsavtaler opp imot Husbanken går ut på. Vi opplever at vi fikk lagt fram bekymringer på vegne av bransjen og at dette vil bli tatt tak i fra departementets side. Husbankens tilnærming til låneutmåling i disse sakene er i hvert fall noe vi vil følge tett opp om, slik at vi får slutt på usikkerhet både hos kommuner som oppdragsgivere og eiendomsaktører, sier Tellevik Dahl.

Dette er Tilvisningsmodellen:

  • En tilvisningsavtale gir kommunen en rett, ikke plikt, til å tildele leietakere til 40% av leilighetene i en boliggård​.
  • En tilvisningsavtale medfører ingen økonomiske forpliktelser for kommunen.​
  • Leietakere som er tilvist av kommunen inngår husleiekontrakt ihht. Husleieloven på ordinære vilkår, der NAV stiller med seks måneders garanti til erstatning for depositum​.
  • Leiepriser lik markedspris (samtlige leieforhold)​.
  • Utleier tilbys grunnlånsfinansering i Husbanken.​
  • Forutsetningen er at det inngås en tilvisningsavtale mellom utleier og kommunen i 20 år​.
  • Husbanken stiller særskilte krav til profesjonell boligforvaltning.​

Nyttige lenker

Kontakt

Vidar Fiskum

Tone Tellevik Dahl

Administrerende direktør

Næringspolitikk, myndighetskontakt, media

ttd@noeiendom.no
Tlf. 975 09 225

Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her