Bærekraftig stedsutvikling

25. april 2019 lanserte vi Håndbok for bærekraftig stedsutvikling – en veileder som skal gi eiendomsutviklere innsikt i og inspirere til en mer helhetlig utvikling av eiendom, områder og steder.

25. april 2019 lanserte vi Håndbok for bærekraftig stedsutvikling – en veileder som skal gi eiendomsutviklere innsikt i og inspirere til en mer helhetlig utvikling av eiendom, områder og steder.

De fire prosjektansvarlige viser frem håndboken. F.v. Kristian Kistorp og Isabel Ruiz Lopez fra Grape Architects, Anders Nohre-Walldén fra Grønn Byggallianse og Carl Henrik Borchsenius fra Norsk Eiendom.

Håndboken gir deg konkrete tips i arbeidet med utvikling av eiendom, og utvikling av enkelte tomter innenfor en områderegulering. Håndboken er forfattet av Grape Architects, på bestilling fra Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse. Vi har gitt våre innspill sammen med COWI, Rambøll, Asplan Viak og Link som også har vært bidragsytere.

På møtet fikk vi også høre hva Oslo kommune tenker om samarbeidet mellom utvikler og planmyndig­heter for å lykkes i bærekraftig områdeutvikling i regulerings- og byggesaksprosesser.

Nyttige lenker

Kun for medlemmer i Norsk Eiendom

Du som jobber i en bedrift som er medlem, logg inn under for å få adgang til innholdet. Har du ikke passord kan du registrere deg her

Som medlem så har du adgang til dette opptaket.

Se opptak fra lanseringsmøtet

Bærekraftig stedsutvikling

Presentasjoner

Felles presentasjon

Presentasjoner

No items found.

No items found.