Boligforsyning gjennom tilvisningsavtaler

Tilvisningsavtaler som et sentralt boligsosialt verktøy, har vært en suksess i en årrekke i Oslo, og flere andre kommuner har tatt denne samarbeidsmodellen i bruk. Samtidig har det stoppet noe opp, særlig i de største byene. Hva er årsaken, og hva kan vi gjøre for å få fart på dette igjen?

Tilvisningsavtaler som et sentralt boligsosialt verktøy, har vært en suksess i en årrekke i Oslo, og flere andre kommuner har tatt denne samarbeidsmodellen i bruk. Samtidig har det stoppet noe opp, særlig i de største byene. Hva er årsaken, og hva kan vi gjøre for å få fart på dette igjen?

Blant de mange som deltok i diskusjonene var (fra v.) Snorre Førli (Velferdsetaten), Helene Jordheim (Husbanken), Ellen Solberg (Selvaag Utleiebolig), Marthe Nordberg-Schulz (Samfunnsøkonomisk Analyse) og Stian Eide Myhre (Fredensborg Bolig).

Hensikten med dette seminaret var å vise mulighetene som ligger i økt bruk av tilvisnings­avtaler, og se på veien videre.

– Dette seminaret gjør meg svært optimistisk. Norsk Eiendom påtar seg å lage en 10-punktsliste som skal markedsføres aktivt i bransjen, Husbanken etablerer et tilvisningsnettverk hvor også plan- og bygningsetaten er med, og det skal jobbes politisk for bedre rammebetingelser for Husbanken. Får vi til alt dette er jeg sikker på at bransjen vil levere en hel favn full av tilvisningsprosjekter, sa Norsk Eiendoms styreleder Stig Bech, som ledet en av diskusjonene.

– Vi håper mange kommuner og bydeler i større grad vil vurdere tilvisningsavtaler som et virkemiddel, ikke bare for å sikre boliger til dem som får hjelp av kommunen, men som et generelt middel for økt boligforsyning. Videre ser jeg frem til at både kommuner, Husbanken og bransjen sammen kan foreslå endringer i rammebetingelsene. Når vi er enig, hvordan kan da Finansdepartementet være uenig, sa vår direktør Tone Tellevik Dahl med et glimt i øyet.

Vi håper at du som ser på opptaket, vil få økt innsikt og informasjon om hvorfor, hvordan og veien videre for tilvisningsavtaler.

Kun for medlemmer i Norsk Eiendom

Du som jobber i en bedrift som er medlem, logg inn under for å få adgang til innholdet. Har du ikke passord kan du registrere deg her

Som medlem så har du adgang til dette opptaket.

Se opptak fra lanseringsmøtet

No items found.

Presentasjoner

No items found.

Presentasjoner

No items found.

No items found.