Halvdagsseminar: Samarbeid om utvikling av leiemarkedet – boligforsyning gjennom tilvisningsavtaler

Behovet for kommunale utleieboliger er stort. Som løsning på denne utfordringen kan tilvisningsavtaler spille en viktig rolle, der profesjonelle boligutleieaktører supplerer kommunen med trygge og gode boliger for vanskeligstilte gjennom Husbank­finansiering.

Tilvisningsavtaler som et sentralt boligsosialt verktøy, har vært en suksess i en årrekke i Oslo, og flere andre kommuner har tatt denne samarbeidsmodellen i bruk. Samtidig har det stoppet noe opp, særlig i de største byene.

Hensikten med dette seminaret er å vise mulighetene som ligger i økt bruk av tilvisnings­avtaler, og se på veien videre.

Vi ønsker å:

 • Belyse verdien av økt bruk av tilvisningsavtaler som et tilskudd til kommunal boligforsyning og større boligsosialt ansvar fra profesjonelle utleiere. 
 • Gi innblikk i avtaleverket og prosess for hvordan inngåelse av tilvisningsavtaler er bygd opp gjennom erfaringer fra ulike prosjekter. 
 • Diskutere hvordan samarbeidsmodellen kan bli mer fleksibel, og bidra til økt forutsigbarhet og mer effektive prosesser. 

Målet er å få frem mulighetsrommet som ligger i økt bruk av tilvisningsavtaler: Hvordan sikre en smidig praksis for denne samarbeidsmodellen gjennom tydelige og forutsigbare rammebetingelser, økt informasjon og dialog mellom involverte parter. 

Seminaret retter seg særlig mot kommunalt ansatte innenfor utleiesektoren og profesjonelle utleiere.

Du vil få faglig påfyll, deling av beste praksis og mulighet for å møte gamle kjente og knytte nye kontakter.  

Program

08.30 Registering og lett frokost

08.50 Velkommen ved adm. direktør Tone Tellevik Dahl, Norsk Eiendom

09.00: Del 1 - Hvorfor tilvisningsavtaler?

Deltakelse fra alle tre parter: kommune, utleier, Husbanken

Samtale mellom:

 • Usman Mushtaq, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Oslo kommune
 • Tone Tellevik Dahl, adm. direktør i Norsk Eiendom 
 • Helene Jordheim, avdelingsdirektør Husbanken Øst, avd Oslo og Innlandet
09.30: Del 2 - Hvordan fungerer det?

Sett fra kommunens, utleiers og Husbankens ståsted

Samtale mellom:

 • Erik Simensen, avdelingsdirektør Husbanken Øst, avd Viken
 • Snorre Førli, spesialkonsulent i Velferdsetaten, Oslo kommune
 • Sverre Rudsjord, kommunalsjef for Helse og omsorg, Ringsaker kommune
 • Susan Hahn, Høyen Eiendom
10.00 Nettverking og kaffe
10.15: Del 3 - Hvilke utfordringer er det?

Aktørene deler sine erfaringer

Samtale mellom:

 • Helene Jordheim, avdelingsdirektør i Husbanken Øst, avd. Oslo og Innlandet
 • Snorre Førli, spesialkonsulent i Velferdsetaten, Oslo kommune
 • Marthe Nordberg-Schulz, seniorøkonom i Samfunnsøkonomisk Analyse
 • Ellen Solberg, direktør i Selvaag Utleiebolig
 • Stian Eide Myhre, leder Forretningsutvikling og bærekraft i Fredensborg Bolig
10.50: Veien videre for kommune, stat og bransje

Samtale mellom: 

 • Tone Tellevik Dahl, adm. direktør i Norsk Eiendom 
 • Guri Bergo, direktør i Velferdsetaten, Oslo kommune
 • Tor Wigulf Christensen, avdelingsdirektør for Lån og tilskudd ved Husbankens nasjonale kontor
11.20: Avslutning
11.30 Nettverking og kaffe

Slutt kl. 12.00

Lenker

Detaljer

12. juni

kl. 08.30-12.00

Næringslivets hus, Middelthuns gate 27 på Majorstuen i Oslo

Vi arrangerer seminaret i samarbeid med Husbanken og Oslo Kommune ved Velferdsetaten.

Halvdagsseminar: Samarbeid om utvikling av leiemarkedet – boligforsyning gjennom tilvisningsavtaler
June 12, 2023 8:30
June 12, 2023 12:00
Næringslivets hus, Middelthuns gate 27 på Majorstuen i Oslo
Europe/Oslo

Detaljer

12. juni

kl. 08.30-12.00

Næringslivets hus, Middelthuns gate 27 på Majorstuen i Oslo

Vi arrangerer seminaret i samarbeid med Husbanken og Oslo Kommune ved Velferdsetaten.

Halvdagsseminar: Samarbeid om utvikling av leiemarkedet – boligforsyning gjennom tilvisningsavtaler
June 12, 2023 8:30
June 12, 2023 12:00
Næringslivets hus, Middelthuns gate 27 på Majorstuen i Oslo
Europe/Oslo

No items found.

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her