Boligmarkedet i kjølvannet av pandemien

Det siste året har boligprisene steget kraftig, men hva kan gjøres? 16. juni inviterte finansminister Jan Tore Sanner og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup blant annet Norsk Eiendoms administrerende direktør, Tone Tellevik Dahl, til å dele refleksjoner og råd.

Det siste året har boligprisene steget kraftig, men hva kan gjøres? 16. juni inviterte finansminister Jan Tore Sanner og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup blant annet Norsk Eiendoms administrerende direktør, Tone Tellevik Dahl, til å dele refleksjoner og råd.

– Regjeringen må målrette boliglånsforskriften mot dem som trenger den mest. Så må vi få ned avgifter som fordyrer bærekraft, sa adm. direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl.

På programmet var også Nejra Macic fra Prognosesenteret, Erling Røed Larsen og André Kallåk Anundsen fra OsloMet Housing Lab, Kjetil Olsen fra Nordea, Carl O. Geving fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Bjørn Gran i Rambøll/Samfunnsøkonomisk analyse.

Norsk Eiendom-sjefen var klare i sine råd til regjeringen

– Regjeringen må målrette boliglånsforskriften mot dem som trenger den mest. Så må vi få ned avgifter som fordyrer bærekraft, sa hun.

Tellevik Dahl pekte også på at lokale myndigheter bør kraftig redusere plan- og byggesaksbehandlingen og øke ansattes kompetanse, samt få vekk fordyrende krav som ikke går på bekostning av kvalitet.

Norsk Eiendom-sjefen understreket også at bransjen selv har en viktig rolle og ansvar.

– Bedriftene må bygge smartere og rimeligere. Bransjen må være en kompetent og god diskusjonspartner for å kunne bygge mer, i tråd med plan, rimeligere og til en god kvalitet. Vi som talerør for bransjen må avdekke behov for regelendring, sier Tellevik Dahl.

Vil du vite mer? Se seminaret! 👇

Kun for medlemmer i Norsk Eiendom

Du som jobber i en bedrift som er medlem, logg inn under for å få adgang til innholdet. Har du ikke passord kan du registrere deg her

Som medlem så har du adgang til dette opptaket.

Se opptak fra lanseringsmøtet

Boligmarkedet i kjølvannet av pandemien

Presentasjoner

Felles presentasjon

Presentasjoner

No items found.

No items found.