Bærekraftig areal- og transportplanlegging

Hva må på plass for å sikre bærekraftig areal- og transportplanlegging? Noen av svarene får du i denne rapporten, utarbeidet av BNL.

De neste ti årene skal det bygges rundt 275.000 nye boliger i Norge. Det skal både fornyes og fortettes i etablert boområder, og det skal skapes helt nye lokalsamfunn. Med boligbygging følger også behov for skoler, barnehager og annen sosial infrastruktur. Og med boliger følger arbeidsplasser og reiser mellom hjem, og arbeid og fritid.

Hva må på plass for å sikre bærekraftig areal- og transportplanlegging?

Noen av svarene får du i denne rapporten, utarbeidet av BNL.

No items found.