"Bolighaier, landssvikere og annet pakk"

.
"Bolighaier, landssvikere og annet pakk"

.

"Bolighaier, landssvikere og annet pakk"

Det siste året har eiendomsbransjen får kastet etter seg karakteristikker som jeg mener politikerne burde holde seg for gode for. At ordskiftet er skarpt tåler vi, men å gi enkeltpersoner eller hele bransjesegmenter stempel som haier, svikere og annet pakk bidrar ikke til noe som helst fornuftig.

Av Tone Tellevik Dahl, 1. februar 2024

Vi er mange som har kost oss med serien Makta i det siste, med deres underholdende blanding av fiksjon og fakta. For eiendomsbransjen er det avgjørende at samtalen om bransjens rammevilkår kommer seg bort fra sausen av fakta, løgn og dårlig hukommelse. Tiden er moden for en ren kunnskapsbasert samtale.

“Det går i minus”

Som jeg har skrevet i tidligere ledere har markedssituasjonen og skatteregimet stått øverst på dagsorden til foreningen i møte med Storting og regjering det siste året. Sakte, men sikkert oppfatter vi at krisen i vår bransje, og i resten av byggenæringen, anerkjennes av politikerne.  

Likevel er det et paradoks at mens politikerne på den ene siden snakker om viktigheten av at det må bygges boliger, så vil noen politikere snakke ned dem som faktisk prøver å sikre en boligforsyning, men da i leiemarkedet.  

Allerede i fjor begynte flere profesjonelle boligutleieaktører å selge seg ned eller selge til utenlandske eiere. Årsaken er kjent: økte finanskostnader og kraftig økning i skatteforpliktelsene gjør at man ikke kan regne hjem det å leie ut.  

2024 ser allerede ut som et år hvor nedsalget fortsetter med stor fart, og ikke bare hos de små og mellomstore aktørene. Flere av våre store medlemmer gjør det samme. Det kan bli et dramatisk fall i tilgjengelige utleieboliger i hele landet, hvis ikke politikerne tar tak i det som nå skjer.

"Leietakere og kommuner taper på få profesjonelle aktører"

Eierlinjen står sterkt i Norge, men utleieboliger er en helt nødvendig og naturlig del av boligmarkedet. Det er viktig at vi ikke snakker ned måten en million nordmenn velger å bruke sin egen kapital på. Som bransje er vi opptatt av at boliger i utleiemarkedet har god kvalitet, forvaltes på en god måte og at det er både systemer og rutiner for god beboermedvirkning. Dette er viktige elementer i å kunne skape et godt bomiljø for leietaker.  Her har det store flertall utleiere mye å lære av de profesjonelle aktørene.  

For er det noe Norge trenger nå, så er det at andelen profesjonelle utleiere øker fra dagens nivå på fattige 11 prosent av alle som leier ut boliger (SSB 2023). Markedet domineres av ikke-profesjonelle aktører, som ser på dette som en kjærkommen ekstrainntekt eller tilgang til raske inntekter.  

De store taperne er leietakerne og kommunene. Leietakerne taper fordi de møter boligutleiere som tilbyr boliger med ymse kvalitet og leiepriser, som ikke samsvarer. Kommunene taper fordi de er helt avhengig av et profesjonelt utleiemarked som kan tilby gode tilvisningsboliger, boliger til flyktninger, omsorgsboliger og eldreboliger, og som de kan ha et langsiktig samarbeid med. For innbyggerne som kommunen skap bistå med bolig til er det som skjer nå, en liten katastrofe. Disse må nå vente lenger i ikke-egnede boliger, flyktninger må vente lengre på mottak før de får bolig og eldre får færre muligheter til å leie seg inn i tilpassede boliger.  

"Nå må politikerne våkne. "

Det er ikke slik at alle som investerer i boligutleie er bolighaier. De profesjonelle jobber ut fra langsiktig eierskap, god kvalitet og forvaltning. Ikke raske penger. Det er heller ikke slik at eiere som flytter til Sveits er landssvikere. De flytter tross alt for å sikre at eiendomsselskapet ikke legges ned, og sikrer dermed arbeidsplasser til mange. Det er heller ikke slik at ytterligere beskatning vil føre til lavere leiepriser.  

Vår oppgave som forening fremover blir å sikre god kunnskapsoverføring til politikerne om sammenhenger og løsningsmuligheter. Vi må forklare:

  • Hva som skjer med priser når forholdet mellom tilbud og etterspørsel kommer i ubalanse
  • Hva som skjer når verdsettelesrabatten halveres, samtidig som formue- og utbytteskatten økes  
  • Hvilken effekt skattediskriminering, knyttet til manglende rett til saldoavskrivning, får for profesjonelle boligutleiere
  • Hvorfor vi er kommet i en situasjon der profesjonelle utleiere i praksis sponser leietaker og selv går i minus hver måned

I Regjeringens nasjonale strategi for den sosiale boligpolitikk kap 3.9 (er nøye med kildehenvisning nå) står det: “Økning av tilbudet av utleieboliger, hvor flere driftes av profesjonelle gårdeiere, kan bidra til et mer velfungerende leiemarked.” Dette målet ligger fortsatt til grunn når regjeringen utarbeider den nye boligmeldingen som kommer før sommeren.  

Men ambisjonene om å profesjonalisere utleiesektoren er helt uoppnåelig med den politikken som i dag føres av de samme politikerne. Med husleielovutvalgets forslag om at leietaker skal ha rett til forlengelse blir dette enda mer urealistisk. Det er på tide at politikerne våkner opp og skjønner konsekvensene.  

“Ja til fakta. Nei til løgn og dårlig hukommelse”

For å sikre god mobilitet i arbeidsmarkedet og fleksibilitet for ulike livssituasjoner og behov er det viktig med nok boliger og en sunn balanse mellom eie- og leietilbudet. Videre mener jeg både omdømmet til bransjen og ikke minst kvaliteten på boligene er avhengig av at vi får økt andelen profesjonelle aktører.  

Som forening har vi en lang og god tradisjon i å dele vår kunnskap om bransjen med politikerne og bistå i både å belyse årsakssammenhenger og se på tiltak som kan bidra til å løse utfordringer. Er det noe boligutleiedebatten trenger nå, så er det en kunnskapsbasert dialog.  

Det er på tide å legge vekk karakteristikker og populistisk retorikk og heller snakke sammen basert på fakta og ikke løgn og dårlig hukommelse. Først da kan vi nærme oss løsninger som vil sikre tilgang på gode og godt forvaltede boliger til en pris som står i stil med det man får.  

“And now, to something completely different”

For å avslutte med noe litt mer lystig: Årets Citykonferanse, bransjens viktigste treffsted går av stabelen 15. februar på the Hub. På årets program har vi brennaktuelle temaer som politiske rammevilkår, renter og risikofaktorer, beredskap i krisetider og om potensialet for et mulig paradigmeskifte i norsk boligpolitikk.  Som vanlig skal vi også bli kjent med flotte forbilder blant bygg og unge i eiendom og dele ut våre høythengende priser.  

Vi gleder oss masse til Citykonferansen 2024. Håper å se deg der!

No items found.
Se flere bilder

Les sakene i nyhetsbrevet

Gå til nyhetsarkiv

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her