Samstemt press for bedre utleiepolitikk

9
.
November
2022
Samstemt press for bedre utleiepolitikk

Samtale om hvordan vi skal skape et godt og trygt leiemarked. F.v. Ida Hjeltnes, Anne Kristine Linnestad, Lars Aasen, Merete Agerbak-Jensen og Siri Gåsemyr Staalesen.

9
.
November
2022

Samstemt press for bedre utleiepolitikk

Unison utålmodighet fra utleiebransjen, Leieboerforeningen og Norsk Eiendom. Det møtte de inviterte politikerne på Norsk Eiendoms seminar om boligutleie tirsdag 8. november, hvor profesjonalisering av utleiebransjen, bedre rammebetingelser, skattemessig likebehandling og forventninger til regjeringens boligmelding ble adressert. Og kan vi håpe på en felles innsats fra Arbeiderpartiet og Høyre for å reversere det foreslåtte kuttet i Husbankens lånerammer slik at flere kan få tilvist en kommunal bolig?

Utleiebransjen var på offensiven på seminaret, som ble åpnet av Norsk Eiendoms direktør Tone Tellevik Dahl.  Hennes innledningsspørsmål, som også var et slags hovedtema for seminaret, var hvorvidt regelverk og politisk rammeverk spiller godt nok sammen slik at leielinjen kan supplere den tradisjonelle norske eierlinjen? Spesielt i en situasjon hvor arbeidsmarkedet er mer mobilt og samfunnets behov for spesielle boliger større enn på lenge.

Det ble snakket om skatt

Norsk Eiendom har flere medlemsbedrifter med profesjonell boligutleie som hovedgeskjeft. Tre av dem, Heimstaden, Grunnsteinen og Nyheim belyste utfordringene for en utleiebedrift fra litt ulike perspektiver. Heimstadens Christian Dreyer slo an tonen ved å snakke om et utleiemarked i krevende tider, både i Norge og Europa. Han fremholdt at vi trenger flere profesjonelle aktører i Norge, til beste både for boligmarkedet, leietagere og nabolag, samfunnet og planeten – det siste fordi langsiktige aktører tar ansvar og blir stilt til ansvar hvis de ikke gjør det. Men skal det bli flere trengs blant annet skatteendringer, bruk av Husbankens virkemiddelapparat på ordinær boligutleie, bygging av flere og “riktigere” enheter samt redusert stigmatiseringen av leieforhold, mente Dreyer.

Christian V. Dreyer, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Heimstaden.

Espen Svalastog i Grunnsteinen innledet ved å vise til at hele syv av ti leietagere i markedet leier av privatpersoner. Samtidig skattediskrimineres profesjonell boligutleie sammenlignet med utleie av næringseiendom.  Det bidrar også svært negativt at regjeringen i forslaget til statsbudsjett foreslår å halvere Husbankens låneramme for utleieboliger samt fjerne tilskuddet til kommuner.

Svalastog deltok også i dagens første debatt, ledet av Norsk Eiendoms styreleder og Wiersholm-partner Stig Bech. Høyres finanspolitiker Mahmoud Farahmand og BAHR-partner Anne Sofie Bjørkholt var også i panelet. Utgangspunktet for debatten var den skattemessige forskjellsbehandlingen mellom bolig- og næringsutleie, hvor bare sistnevnte kan benytte seg av saldoavskrivninger for verdiforringelse til tross for at begge typer bygg slites. Denne skattediskrimineringen gjør at flere velger bort å investere i profesjonell boligutleie, mener Norsk Eiendom og utleiebransjen. Farahmand lovet å gå inn i problemstillingen, men kunne ikke love å gjøre noe med dette på kort sikt uten å kjenne proveny-effekten. Høyre har ikke ferdigstilt sitt alternative statsbudsjett for 2023.

Samtale om skatt ledet av Stig Bech, med Esben Svalastog,Anne Sofie Bjørholt og Mahmoud Farahmand.

Høy aktivitet fra Norsk Eiendom

Før skattedebatten hadde Norsk Eiendoms prosjektleder for boligutleie, Ida Hjeltnes, gjort opp status for organisasjonens innsats for profesjonalisering så langt. Mye er allerede gjennomført og satt på dagsorden: Oppstart av samarbeid med blant annet Leieboerforeningen om et kvalitetsstempel eller Boligmerke for utleieboliger, arbeid i bransjen med veileder for beboerinvolvering og andre boligsosiale virkemidler, samarbeid om bransjeutdanning og sertifisering for boligutleie med Senter for eiendomsfag, workshop om tilvisningsavtaler og flere runder med boligpolitiske innspill til Kommunaldepartementet – for å nevne noe.

Hjeltnes deltok også i den avsluttende samtalen om hvordan vi skal skape et godt og trygt leiemarked, sammen med Leieboerforeningens daglige leder Lars Aasen og de to medlemmene av Stortingets kommunalkomite: Siri Gåsemyr Staalesen (A) og Anne Kristine Linnestad (H). Det var etter at seminarets yngste og nordligste innleder, CEO Fredrik Lunde Michalsen fra Nyheim Bolig i Tromsø hadde delt sine leiepolitiske perspektiver fra nord.

- Kan ikke vente på Boligmeldingen

Aasen og Hjeltnes utfordret de to politikerne både om kortsiktige tiltak og større grep som bør tas i regjeringens bebudede boligmelding i 2024. - Vi kan ikke vente til boligmeldingen og eventuell ny Husleielov er ferdigbehandlet med tiltak som stimulerer til flere profesjonelle aktører i boligutleiemarkedet. Og det er helt feil medisin å kutte i Husbankens rammer for lån til kommunale boliger i en situasjon hvor stadig flere sliter, var budskapet fra de to.

Staalesen og Linnestad uttrykte begge støtte til målsetningen om profesjonalisering, men kunne ellers ikke love å gjøre noe umiddelbart med avskrivningsregler eller andre konkrete tiltak. Men Linnestad kom med et aldri så lite frieri til sin politiske motstander: - La oss sammen med våre finanspolitikere se på om vi kan gjøre noe med budsjettkuttet for Husbanken i statsbudsjett-prosessen, oppfordret hun.

Til slutt oppsummerte Ida Hjeltnes med at Norsk Eiendom skal fortsette å stå på som pådriver og talerør også for boligutleierne. Vi skal fortsette med å etablere bransjestandarder, veiledere og boligmerking, og vi skal jobbe for at næringen får bedre rammevilkår. Men for vi er avhengige av politisk drahjelp hvis vi skal nå målene politikerne selv har definert. Og det haster, avsluttet Hjeltnes.

I pausen ble det tid til lydtest med Fredrik Lunde Michalsen fra Nyheim Bolig. Han sparte 96 kilo CO2 gjennom å holde sitt innlegg fra Tromsø.

Se opptak og presentasjoner

Hele seminaret ble streamet. Her kan du se opptak (for medlemmer).

No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her