Vi må fremsnakke boligutleiere og leietagere!

19
.
October
2022
Vi må fremsnakke boligutleiere og leietagere!

Rune Pedersen, strategidirektør i Frost Eiendom, Ida Hjeltnes, prosjektleder boligutleie i Norsk Eiendom, Nancy Porsanger Anti, statssekretær, og Ellen Solberg, adm. direktør i Selvaag Utleiebolig.

19
.
October
2022

Vi må fremsnakke boligutleiere og leietagere!

- Jeg kommer fra et sted der de fleste eier egen bolig, og hadde ikke tenkt over hvor stigmatiserende det kan være å si at man er leietager. Så er jo virkeligheten at nær 1 million nordmenn leier boligen sin. Fremover lover jeg å fremsnakke både leietagerne og de profesjonelle utleierne, sa statssekretær Nancy Porsanger Anti på et innspillsmøte med uteleiebransjen tirsdag. Norsk Eiendoms Ida Hjeltnes hadde flere innlegg i møtet, blant annet om arbeidet med et boligmerke for utleieboliger og kutt i Husbankens utlånsrammer.

En rekke aktører både på utlåns- og leietagersiden var representert på møtet, hvor statssekretæren på forhånd hadde bedt om innspill til følgende spørsmål:

  • Hvordan kan vi stimulere til mer utleie i regi av profesjonelle aktører?
  • Mer seriøsitet på leiemarkedet og informasjon om rettigheter og plikter i leieforhold

Gavepakke til departementet

Norsk Eiendom stilte tungt med vår prosjektleder for boligutleie, Ida Hjeltnes, og to av våre viktige medlemsbedrifter innen profesjonell boligutleie: Ellen Solberg, adm.dir. i Selvaag Boligutleie, og Rune Pedersen, strategidirektør i Trondheimsbaserte Frost Eiendom. Alle tre hadde innlegg i begge møtebolker:

- Norsk Eiendoms mål er å bidra til en profesjonalisering av utleiemarkedet og utvikling av regelverk som sikrer seriøsitet, forutsigbarhet og kvalitet. Vi ønsker å identifisere de gode boligene i markedet, og bidra til at leietagerne finner dem. Det vil vi gjøre blant annet gjennom å teste ut kriterier for et boligmerke og en veileder for beboerinvolvering. Over nyttår starter vi også opp en bransjeutdanning for boligutleie og -forvaltning hvor deltagerne kan sertifisere seg som profesjonelle. Disse prosessene bør være en gavepakke for departementet, sa Hjeltnes.

I likhet med Ellen Solberg og mange andre uttrykte hun sterk bekymring for det foreslåtte kuttet i statsbudsjettet på Husbankens låneramme i statsbudsjettet for 2023.

- Rammen for lån til utleiebolig er foreslått halvert fra to milliarder kroner til én, og tilskuddsordningen for kommuner satt til 0. Kommunene vil i så fall ikke kunne søke om tilskudd til utleieboliger. I krisetiden vi opplever nå burde Husbankens rammer heller styrkes enn svekkes, poengterte hun.

- Diskrimineringen må rettes opp i hvis vi skal få flere profesjonelle utleieaktører, sa Rune Pedersen fra Frost Eiendom i møtet.

Diskriminering må stanses

Mange av organisasjonene som var til stede var opptatt av profesjonalisering av utleiemarkedet. Også Leieboerforeningens daglige leder Lars Aasen, som viste til at profesjonelle i større grad enn andre private utleiere tenker langsiktig og ikke-diskriminerende. Aasen tok også til orde for å likestille boligutleie med utleie av næringseiendom gjennom saldoavskrivninger. Det handler ikke om skattelettelse men om likebehandling, mente han. Den ballen grep Frost Eiendoms Rune Pedersen:

- Dagens politikk stimulerer til investering i kjøpesentre, maskiner og kontor – ja til og med i vandrerhjem.  Men de seriøse som vil sette penger i studentboliger eller andre utleieboliger får ingen skattemessig avskrivning. Denne diskrimineringen må rettes opp i hvis vi skal få flere profesjonelle utleieaktører, sa Pedersen.

Den andre bolken i innspillsmøtet var konsentrert rundt å sikre god nok informasjon og kunnskap på begge sider av bordet i et leieforhold. Digitalisering av prosessene, krav til innholdet i annonsering på Finn og i andre kanaler, tidsavgrensning i kontrakter og god kommunikasjon mellom partene var blant temaene som ble trukket frem i diskusjonen. Ellen Solberg manet til mer transparens og informasjonsdeling i det offentlige:

- Vi i Selvaag Utleie bruker mye tid til å snakke med leietagerne våre både før, under og etter leieforholdet. Vi har mange langsiktige beboere, men et gjentagende problem er at vi som utleiere ikke har mulighet til å kontakte NAV eller andre offentlige institusjoner. Det er hjerteskjærende å måtte kaste ut folk gjennom namsmannen når det viser seg at leietageren egentlig har NAV i ryggen. Det burde enkelt kunne opprettes en lukket portal hvor slike opplysninger kan deles. Rekommanderte brev er ingen god kommunikasjonsform, sa Solberg.

Statssekretær Porsanger Anti takket for de mange innspillene som kom på møtet, et møte som er et ledd i arbeidet med regjeringens boligmelding. Den skal legges frem i 2024, men det ligger allerede mange forslag på bordet både fra organisasjoner og partier på Stortinget. Til forslagene som nå har kommet fra Rødt blant annet om husleietak viste hun til at det er store forskjeller på leiemarkedet i Norge og Danmark, hvor Rødt har hentet sin inspirasjon fra. Til slutt fortalte statssekretæren at innspillsmøtene om boligutleie vil bli fulgt opp med en arbeidsgruppe knyttet til bedre informasjon, og at det kommer en seminarrekke åpen for alle involverte.

No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her