Om bransjeutvikling

Eiendomsbransjen har stor påvirkning på våre omgivelser og utvikling av samfunnet. Dette er et stort ansvar.

Norsk Eiendom arbeider kontinuerlig for å utvikle bransjen for å sikre at den har tilstrekkelig kompetanse til å utøve sitt ansvar.

Arbeidet med bransjeutvikling består blant annet i å gjennomføre aktuelle prosjekter, utgi publikasjonerrepresentasjon i forskjellige utvalg, samt arrangere ulike medlemsaktiviteter.

Kontaktperson

Vidar Fiskum

Fagsjef bransjeutvikling
Tlf 45 47 65 42
vidar.fiskum@noeiendom.no
Siden Bærekraft gir deg mange verktøy for å innrette driften mot en mer miljøvennlig strategi.

 De viktigste tiltakene slik at eiendomsbransjen kan følge FNs bærekraftsmål

 Norsk Eiendoms bærekraftsstrategi

Tilgang til veiledere, f.eks. Håndbok for bærekraftig stedsutvikling og Eiendomsektorens veikart mot 2050

Filmopptak fra seminarer

 Lenker til andre kilder til kunnskap

Til siden Bærekraft

På siden Politikk og juss viser vi bredden av vårt arbeid mot myndighetene.

Høringsinnspill: Norsk Eiendom jobber intensivt med å gi våre innspill til de beslutninger som blir tatt av regjeringen og kommunene, til beste for eiendomsbransjen og samfunnet.

Siste nytt: Våre viktigste nyheter innen næringspolitikk

Til siden Politikk og juss

Verktøy

Last ned kontraktsmalene

Kurs

Veiledere

Norsk Eiendom er vertskap for Citykonferansene

Citykonferansen

Citykonferansen er årskonferansen til Norsk Eiendom. Den arrangeres i Oslo hvert år og har over av 500 deltakere. Det er en sentral nettverksarena som samler bransjens ledere og beslutningstakere til faglig påfyll gjennom en spennende konferanse, bankettmiddag med underholdning, samt utdeling av årets Citypris.

Det arrangeres også årlig regionale Citykonferanser i Bergen, Stavanger og Bodø (Citykonferansen Nord). Se dato for neste Citykonferansen.

Citykonferansen eies og driftes av NE Kunnskap.

 Les mer om citykonferansene hos Estate Kunnskap.

Statutter

Cityprisen deles ut hvert år ved Citykonferansen Oslo, Bergen, Stavanger og Citykonferansen Nord som arrangeres i Bodø. Formålet med Cityprisen er å premiere de byggherrer som gjennom sitt arbeid, strekker seg lengre med sine nybygg og rehabiliteringsprosjekter, og utvikler bedre bygg, byer og tettsteder. Det står enhver fritt å komme med forslag fra hver region.

Styret i Norsk Eiendom oppnevner en jury. Norsk Eiendom har fast plass i juryen. Medlemmer som oppnevnes f.o.m. 2020 oppnevnes for 3 år. Et medlem kan gjenvelges for nye valgperioder. 

Juryen velger ut tre prosjekter som alle blir vurdert og offentliggjort. Juryen utpeker ett av de tre nominerte prosjektene til vinner. Juryen har anledning til å avstå fra å kåre vinner for året.

 Cityprisvinnerne gjennom tidene

Ved tildeling av prisen
gis poeng for følgende kriterier:

 1. Prosjektet skal i sin utforming og gjennom sitt innhold vise at det har tilført området og allmenheten en verdi
 2. Prosjektet skal i sin utforming vise at den menneskelige dimensjon er godt ivaretatt og at det på en positiv måte fremstår som del av et større hele både funksjonelt og estetisk
 3. Prosjektet skal være miljø- og klimaeffektivt og det skal premieres der det kan sannsynliggjøres at reelt energiforbruk er i samsvar med beregnet energiforbruk. Til hjelp for vurderingen av prosjektets miljømessige yteevne, kan juryen også støtte seg til kriteriene i BREAM-NOR
 4. Prosjektet skal kunne vise til en sunn økonomi for eier
 5. Det kan premieres for arkitektoniske grep og detaljer som antas å fremstå bærekraftige over tid
 6. Det kan premieres for dokumentert brukertilfredshet
 7. Det kan premieres for universell utforming der funksjonelle og kreative løsninger er tatt i bruk.

Det er opp til juryen å vektlegge de ulike kriteriene og juryens dom er suveren og endelig.

Prosjektet skal ikke være et rent boligprosjekt, men kan godt omfatte boliger, og det er en forutsetning at prosjektet ved nominering er tatt i bruk.

Hvordan sender du inn din kandidat?

Innspill til Cityprisen sender du til firmapost@noeiendom.no. Vennligst ha med ordet Cityprisen samt årstall i emnefeltet.

Hvem sitter i juryen?

Juryen for 2021 består av:

 • Netten Østberg, Asplan Viak (juryleder)
 • Tone Tellevik Dahl, Norsk Eiendom
 • Maren Bjerkeng, Aspelin Ramm
 • Andreas Vaa Bermann, Plan- og bygningsetaten
 • Anders Berggren, Malling & Co

Veiledere

Her finner du flere nyttige verktøy. Klikk på bildet for å lese mer og laste ned publikasjonene. Ta kontakt hvis du vil ha tilsendt et «bla-eksemplar».

Opptak fra møter

Vi streamer våre møter og seminarer. Klikk på et av bildene under for å se opptak.