Hvordan utbyggingsavtalen kan praktiseres

5
.
February
2024
Hvordan utbyggingsavtalen kan praktiseres

Alexander With og Mariann Holtskog Landsverk i CMS Kluge på scenen.

5
.
February
2024

Hvordan utbyggingsavtalen kan praktiseres

Den nye standarden for utbyggingsavtaler er en realitet. Spørsmålet er hvordan den kan praktiseres for å få til en mest mulig effektiv prosess på vei mot godkjenning.

Dette var bakgrunnen for webinaret som Norsk Eiendom og Entreprenør­foreningen Bygg og Anlegg (EBA) nylig avholdt for over 150 deltakere fra bransjen. Praktisk bruk av hele avtalen ble gjennomgått, steg for steg.  

Formålet med standarden er å få et forutsigbart og enhetlig rammeverk for utbygger og kommune å utvikle utbyggingsavtalen på. Da kreves det at avtalen er gjort mest mulig balansert, og at valgalternativene er kjent i forkant av forhandlingsprosessene.  Standarden har også ryddet opp i de fleste juridiske utfordringer knyttet til øvrige lovverk.

– Standarden vil gi nødvendig forutsigbarhet og avklarte rammer for forhand­lings­prosessen. Det tror vi vil forenkle forhandlingene mellom partene og bidra til at man kommer raskere frem til et godt sluttresultat, fremhever Vidar Fiskum, fagsjef i Norsk Eiendom.

"Behov for mer fleksibilitet"

Arbeidet med standarden startet allerede i 2017 og ble lansert i november 2023. Det ble imidlertid tidlig klart at en ordinær standard ikke ville innebære tilstrekkelig fleksibilitet for den enkelte forhandlingsprosess. Arbeidet har derfor resultert i en blankett der man i fellesskap kan velge de egenskapene ved utbyggingsavtalen som man ønsker skal gjelde.

– Den nye blanketten, som brukes for å fylle ut utbyggingsavtalen, er som en "a la carte-meny" – et rammeverk som åpner for mer fleksibilitet enn en tradisjo­nell standard. De ulike kommunene har ofte ulike krav til hva som skal legges inn i en utbyggingsavtale, samtidig som ulike prosjekter ofte har ulike behov som skal løses gjennom utbyggingsavtalen, sier Fiskum.

Den nye standarden tar bl.a. for seg momskompensasjon, løsningsmuligheter for justeringsplikt og justeringsrett og bruk av Valdresmodellen (en modell der kommunen har byggherreansvar, mens utbygger har ansvar for å utføre oppdradaget).

Konklusjonen fra komiteen, som har utarbeidet standarden, er at formule­ringene dekker de fleste behov en utbygger har når en utbyggingsavtale skal lages med kommunen. Standarden er ikke prøvd ut tidligere. Komiteen er derfor svært interessert i å høre om forhold som krever forbedringer eller endringer av blanketten.

"En mulighet til å få opp tempoet i planprosessen"

Utbyggersiden mener blanketten er enkel å bruke og har god fleksibilitet, basert på gode og gjennomarbeidede tanker. – Ved bruk av denne avtalen tror vi bransjen har mulighet til å få opp tempoet i forhandlingene med det offentlige, sa Hallgeir Østrem i Entra.

Komiteen har bestått av representanter fra Asker, Moss og Oslo kommune, Boligprodusentenes Forening, Entra ASA, Entreprenørforeningen-Bygg og Anlegg (EBA), Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), KS, Norges miljø- og biovitenskaplelig universitet (NMBU), Norske Boligbyggerlags Landsforbund SA (NBBL), Norsk Eiendom, Norsk Kommunalteknisk Forening, CMS Kluge Advokatfirma AS. Fredrik Holth ved NMBU har vært komiteens leder.

Nyttige lenker

Webinar 1. februar: Se opptak.

Byggblankett for utbyggingsavtaler 8447: På denne siden kan du laste ned en PDF av fullversjonen av blanketten, som viser hva den inneholder og hvilke valg som er mulig. Lenger ned på siden finner du informasjon om hvordan få tilgang til den interaktive blanketten.

Webinar om veiledning til utbyggingsavtaler: 8. februar blir veilederen publisert, og du kan bli med på webinar i regi av KS.

No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her