Klar dom: Medhold til Bergskogen Eiendom

25
.
March
2022
Klar dom: Medhold til Bergskogen Eiendom

25
.
March
2022

Klar dom: Medhold til Bergskogen Eiendom

I februar møttes Bergskogen Eiendom og Oslo kommune til andre runde i rettsapparatet. Norsk Eiendom stilte som partshjelp. Tvisten stod om kommunens krav om at utbyggere opparbeider kommunale fortau med henvisning til plan- og bygningslovens § 18-1. Nå har dommen falt.

Saken har tidligere vært prøvd i Oslo tingrett. Retten gav Bergskogen Eiendom medhold, og Oslo kommune anket, men til ingen nytte. Borgarting lagmannsrett dømte fredag 25.mars i favør av utbyggerselskapet. Foreløpig er ikke dommen rettskraftig, det blir den først om kommunen ikke velger å anke til Høyesterett.

Nasjonal betydning

Bergskogen Eiendom var representert i retten ved Bull & Co. Advokatfirma, ved advokat Kjersti Cecilie Jensen. Norsk Eiendom var partshjelp, og det var advokat og juridisk fagsjef Sven Magnus Rivertz som prosederte for bransjeorganisasjonen.

Avklaringene som Bergskogen ville oppnå ved å prøve denne saken rettslig kan få stor prinsipiell betydning for eiendomsaktører flere steder i landet. Derfor var det viktig at Norsk Eiendom, som eiendomsbransjens interesseorganisasjon, stilte opp og viste støtte til Bergskogen Eiendom AS.

– Vi i Norsk eiendom er veldig fornøyd med dommen, som vi mener også vil ha nasjonal betydning. Det er viktig for eiendomsbransjen at de krav som kommunene pålegger landets utbyggere ikke går lenger enn hva loven tillater. Med denne dommen så er grensen blitt mye tydeligere for kommunene, sier Rivertz.

Refusjonskrav

Kommunens praksis, som lagmannsretten nå har sagt er ulovlig, innebar at man presset inn mer vei og fortau enn hva det var plass til i gata. Det resulterer i dyre og dårlige veiløsninger, både for miljøet og nabolaget. Ikke var det plass til åpen overvannshåndtering, og inngrepene mot naboeiendommene ble unødvendig store.

– Hvis dommen blir stående vil den for eksempel få stor betydning for størrelsen på refusjonskravene som flere beboere på Nordstrand i Oslo kommune har mottatt den siste tiden. Refusjonsplikten gjelder kun tiltak som kan pålegges innenfor rammene av plan- og bygningsloven § 18-1. Retten konkluderer nettopp med at kommunens veiopparbeidelseskrav går ut over disse rammene, forklarer Rivertz.

Sven Magnus Rivertz, advokat og juridisk fagsjef i Norsk Eiendom.

Les hele dommen:
Lagmannsrettsdom Bergskogen 25.03.22 (pdf)

Les også saken:
Tvilsomme veikrav gir store merkostnader – også for miljøet
Norsk Eiendom støtter Bergskogen Eiendom som partshjelp


Vidar Fiskum

Sven Magnus Rivertz

Advokat/Juridisk fagsjef

Juridiske spørsmål,
leiekontrakt

smr@noeiendom.no
Mobil: 908 44 840

Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her