Nyttig veileder om skattemessig fradrag for byggekostnader

9
.
June
2023
Nyttig veileder om skattemessig fradrag for byggekostnader

Mange møtte opp da Norsk Eiendom og RSM arrangerte seminar om skattemessig fradrag for byggekostnader torsdag 8. juni.

9
.
June
2023

Nyttig veileder om skattemessig fradrag for byggekostnader

Sammen med RSM har Norsk Eiendom lansert en ny veileder om grensen mellom kostnadsføring og aktivering

På hvilket tidspunkt i et rehabiliteringsprosjekt foreligger fradragsrett for vedlikeholdskostnader, og når går tiltaket over til å bli en utskiftning eller påkostning som tvert imot må aktiveres og avskrives over tid? Denne problemstillingen gjennomgås grundig i en ny veileder utarbeidet av Norsk Eiendom og RSM. Veilederen ble lansert på et fullsatt medlemsmøte hos RSM i Via Vika torsdag 8. juni, for en engasjert forsamling.

Utgangspunktet for seminaret og veilederen er at mange eiendomsbesittere ikke benytter mulighetene som ligger i skatte­reglene knyttet til kostnadsføring og aktivering når de rehabiliterer eller bygger om. Resultatet er at man går glipp av helt lovlige skattefradrag. Men det finnes også snubletråder, og viktigheten av god dokumentasjon for den skattemessige behandlingen av byggekostnadene er ett av flere stikkord. Dokumentasjon er ekstra viktig hvis man beveger seg inn å kreve fradrag for såkalt “tenkt vedlikehold”.  

Hvor går grensen?

Norsk Eiendoms advokat Sven Magnus Rivertz gjennomgikk innholdet i den ferske veilederen sammen med daglig leder i RSM Advokatfirma Morten Hereng Christophersen, og RSM-fullmektigene Sanaz Ormaz Ferdowsi og Henriette Henriksen Waage. RSM har forfattet det meste av teksten i veilederen, som er en oppfølging av skatterapporten Norsk Eiendom utarbeidet sammen med RSM i 2020.  

I gjennomgangen av veilederen ble det lagt spesielt vekt på grenseoppgangen mellom vedlikehold og rehabiliteringsprosjekter som skatteteknisk krysser grensen til å falle i kategoriene påkostning, utskiftning, standardheving eller endringsarbeider. Vedlikeholdskostnader kan fradragsføres direkte, samme år som arbeidet utføres. For alle de andre kategoriene gjelder at de må aktiveres og avskrives over tid. Det ble vist til relevante dommer hvor tiltakshavere har tapt i flere rettsinstanser etter å ha fradragsført vedlikeholdsutgifter skattemyndighetene ikke har godkjent.

Grundig dokumentasjon

Skatteloven er ikke krystallklar på hvor grensen går mellom godkjente vedlike­holdskostnader og det som for eksempel regnes som utskiftning. Det holder åpenbart ikke å bare bevare grunnmuren, men det er heller ikke eksakte fasitsvar på hvor stor andel av konstruksjonen som kan skiftes ut.

-Nettopp derfor er det så viktig å være nøye med dokumentasjonen man legger ved skattemeldingen når man krever fradrag for vedlikehold. Det behøver ikke være omfattende, men opplysningene må være korrekte og fullstendige. Involver prosjektlederen, og gjør gjerne denne jobben underveis i bygge­perioden. Det er dyrt og tidkrevende å rekonstruere i ettertid, understreket Ormaz Ferdowsi.

Deltagerne på seminaret stilte en rekke spørsmål underveis, og de lot til å være fornøyde med svarene de fikk. Veilederen er tilgjengelig for alle medlemmer på Norsk Eiendoms nettside, og det blir også lagt ut opptak av seminaret etter hvert.  

Kontakt:

Vidar Fiskum

Sven Magnus Rivertz

Advokat/Juridisk fagsjef

Juridiske spørsmål,
leiekontrakt

smr@noeiendom.no
Mobil: 908 44 840

Se flere bilder

Les sakene i nyhetsbrevet

Gå til nyhetsarkiv

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her