Skattemessig fradrag for byggekostnader

Om kostnader til rehabilitering og ombygging av bygg skal kostnadsføres eller aktiveres har vist seg å være et utfordrende tema for de næringsdrivende. Regelverket gir gode muligheter for å fradragsføre kostnader som vedlikehold, men disse reglene er vanskelig tilgjengelig og de fleste kjenner ikke til detaljene som er utformet gjennom rettspraksis og ligningspraksis.

Vårt mål er at veilederen skal være til god hjelp for å vurdere den skattemessige behandlingen av egne byggetiltak.

Veilederen er utarbeidet i nært samarbeid med RSM Advokatfirma AS, og er en oppfølgning av de konklusjoner og anbefalinger som ble gitt i skatterapporten som vi fikk utarbeidet i 2020, også den i samarbeid med RSM.

Se opptak fra lanseringsmøtet

8. juni åpnet RSM dørene til en presentasjon av veilederen. Her kan du se opptak fra møtet.

Kontakt

Vidar Fiskum

Sven Magnus Rivertz

Advokat | Juridisk fagsjef

Juridiske spørsmål,
leiekontrakt

smr@noeiendom.no
Tlf. 908 44 840