Om Norsk Eiendom

Norsk Eiendom er eiendomsbransjens viktigste talerør og pådriver. Som bransjeforening for mer enn 250 eiendomsaktører over hele landet, sprer vi kunnskap om eiendomsbransjen og bygger bro til samfunnet. Våre medlemmer utvikler og tar vare på bolig- og næringseiendom i hele landet.

Se for deg en arbeidsplass, et hjem eller et nabolag. Det er mennesker som skaper livet der, men eiendomsselskapene bygger rammene. Vi kan ikke bare sette opp byggene uten å tenke på helheten. For å lykkes må vi skape gode samfunn der folk jobber, lever og bor.

Norsk Eiendom driver med næringspolitikk, bransjeutvikling og medlemsservice. Gjennom dette arbeidet jobber vi for at norsk eiendomsbransje skal bli mer synlig, kunnskapsbasert og seriøs. Vi jobber for gode rammevilkår for en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig eiendomsbransje.

Norsk Eiendom er tilsluttet NHO og er en del av Byggenæringens Landsforening (BNL).

Premissgivende dokumenter

Last ned vedtektene
Forsiden av trykksaken Mål og strategi for Norsk Eiendom

 Klikk på bildet for å laste ned 

Dokumentet beskriver de mål og strategier som styret vedtok i august 2017. Her sammenfatter vi hvordan vi ønsker at bransjen skal utvikles – og hvordan vi ønsker at foreningen Norsk Eiendom skal utvikles.

Her får du informasjon om foreningens oppbygning og arbeid, regnskap, historie med mer.

Kontakt oss

Telefon og e-post
Telefon: 23 08 75 00
firmapost@noeiendom.no

Postadresse
Norsk Eiendom
Postboks 7185 Majorstuen
0305 Oslo

Besøksadresse
Næringslivets Hus
Middelthuns gate 27
Majorstuen

  Klikk her for kart

Styreleder Øystein Thorup
Styreleder
Stig L. Bech  
Partner
Advokatfirmaet Wiersholm AS
Styremedlem
Mona Aarebrot
Direktør marked og drift
Aspelin Ramm AS
Styreleder Øystein Thorup
Observatør
Katharina Bramslev
Daglig leder
Grønn Byggallianse
Styreleder Øystein Thorup
Styremedlem
Ida Aall Gram
Konserndirektør Eiendom,
HR og kommunikasjon
AF Gruppen AS
Styremedlem
Marcus Dons
Finansdirektør
Pellerin AS

Styreleder Øystein Thorup

Styremedlem
Ingse Galtung Døsvig
Administrerende direktør
Bara Eiendom AS
Styremedlem
Esben S. Svalastog
Direktør
Grunnsteinen AS
Tone Tellevik Dahl
Adm. direktør
ttd@noeiendom.no
Tlf 97 50 92 25
Medlemssøknad – Kontingent
Skatt
Styreleder Øystein Thorup
Marianne Mork Andersen
Kommunikasjonssjef
mma@noeiendom.no
Tlf 41 44 97 47
Kommunikasjon – Presse
Myndighetskontakt

Styreleder Øystein Thorup

Vidar Fiskum
Fagsjef bransjeutvikling
vidar.fiskum@noeiendom.no
Tlf 45 47 65 42
Bærekraft – By- og område-
­utvikling – Digitalisering
Styreleder Øystein Thorup
Ida Hjeltnes
Prosjektleder boligutleie
ida.hjeltnes@noeiendom.no
Tlf 91 37 11 37
Boligutleie
Sven Magnus Rivertz
Advokat/Juridisk fagsjef
sven.m.rivertz@noeiendom.no
Tlf 90 84 48 40
Juridiske spørsmål
Leiekontrakt
Styreleder Øystein Thorup
Kerstin Allemyr
Administrasjonskonsulent
kerstin.allemyr@noeiendom.no
Tlf 90 55 02 01
Nettside – Medlemsservice – Møter og seminarer – Faktura
  • Vi får regnskapstjenester fra NHO, som ønsker faktura via EHF til org.nr 884097932.
  • Referanse skal være seks siffer sammen med fornavn og etternavn på bestiller. Har du ikke fått referansenummer så ta kontakt med oss.
  • EHF står for Elektronisk HandelsFormat, og systemet eliminerer risiko for feil og gi raskere utbetalinger.
  • Nettsiden anskaffelser.no har informasjon for leverandører, om både nettsystemer og fakturaportaler man kan bruke for å lage EHF-faktura.
  • Kan du ikke benytte EHF-systemet så vennligst send PDF til 884097932@semine.net.
Klikk her for høyoppløselige bilder samt logo

Mer om vårt arbeid

«We shape our buildings; thereafter they shape us.» Winston Churchill

Historisk sett var det de næringsdrivende selv som bygde og eide sine egne bygg. De siste 30 årene er eiendomsutvikling og -forvaltning blitt profesjonalisert slik at eiendomsbransjen i betydelig grad nå forsyner offentlige og private leietakere med hensiktsmessige lokaler. Eiendomsbransjen er også en viktig bidragsyter til boligforsyningen i byer og tettsteder.

Eiendomsbransjen yter viktige bidrag til utvikling av samfunnet vårt. Gjennom utvikling og forvaltning av næringsbygg tilrettelegger bransjen for verdiskapning i samfunnet. Og gjennom utvikling av gode bomiljøer legger bransjen til rette for en sunn og livskraftig befolkning.

Eiendomsbransjen utvikler og forvalter bygninger og områder. Mens det er politikerne som vedtar arealplaner, er det eiendomsbransjen som sørger for at de blir realisert. Gjennom sine eiendommer, utviklingsprosjekter og ulike samarbeid, driver eiendomsbransjen med byutvikling i praksis.

Dette gir oss et stort ansvar. Norsk Eiendoms medlemmer ønsker å ivareta dette ansvaret på en så god og samfunnsnyttig måte som mulig. Utgangspunktet er selvsagt at eiendomsselskapene ser attraktive forretningsmuligheter i å utvikle tomter og bygninger.

Men våre ambisjoner går lenger enn dette. Vi tror på at vi gjennom godt samarbeid med politiske myndigheter og offentlig forvaltning kan skape varige samfunnsverdier og forbedre måten vi bor, arbeider og ferdes på i Norge.

En viktig side ved samfunnsansvaret er å bidra til at bygging og drift av bygninger i minst mulig grad belaster klimaet. For å peke ut en retning på hvordan eiendomssektoren skal prestere på vei mot nullutslippssamfunnet, vises til Eiendomssektorens veikart mot 2050.

En annen viktig rolle som eiendomsbransjen har, er å være bestiller og premissgiver for arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører og produktleverandører.

Eiendomsbransjen består av flere ulike typer aktører. Vi skiller mellom følgende kategorier:

  • Eiendomsutviklere: Dette er selskaper som utvikler bebygd eller ubebygd eiendom. Dette innebærer å utvikle eiendommen fra ide til ferdig bygg.
  • Eiendomsselskap: Dette er selskaper som eier eiendommer som de leier ut. Dette kan være næringsbygg eller boliger. Mange eiendomsselskap er også eiendomsutviklere og utvikler sine egne eiendommer som beskrevet over. I stedet for å selge dem, leier de dem ut.
  • Forvaltningsselskaper: Dette er selskaper som utfører forvaltning, drift og vedlikeholdstjenester for eiendomsskaper.
  • Eiendomsrådgivere: Dette er selskaper som tilbyr rådgivertjenester overfor eiendomsselskapene Som eiendomsrådgiver menes i denne sammenheng jurister, økonomer og meglere. Rådgivningstjenester til eiendomsutvikling i form av arkitekter og rådgivende ingeniører er viktige bidragsytere i næringskjeden, men inngår ikke som en del av eiendomsbransjen.
Gå til siden for samarbeidspartnere
Norsk Eiendom deltar aktivt i ulike utvalg for å fremme medlemsbedriftenes interesser.
Norsk Eiendom er representert i:

Tilgang til låste dokumenter

Hvis du jobber i en av våre medlemsbedrifter, kan du registrere deg for å få tilgang til kontraktsmalene og andre låste dokumenter. Klikk her for å registrere deg som bruker.

Her finner du mer informasjon om medlemskap samt søknadsskjema. Har du spørsmål tar vi gjerne en prat med deg på telefon, eller vi kan sende deg utfyllende informasjon på e-post. Ta kontakt med daglig leder tone.tellevikdahl@noeiendom.no eller kerstin.allemyr@noeiendom.no
(generelle spørsmål) så hører du fra oss om kort tid.