10 tiltak som kan redde Norge ut av krisen

19
.
October
2023
10 tiltak som kan redde Norge ut av krisen

19
.
October
2023

10 tiltak som kan redde Norge ut av krisen

Norsk Eiendom ber politikerne om øyeblikkelige endringer i finans- og boligpolitikken.

Norsk Eiendoms Tone Tellevik Dahl slår alarm og krever umiddelbare tiltak i skatte- og boligpolitikken.

Den siste tiden har Norsk Eiendom brukt mye tid og krefter på dialog med norske politikere om behovet for raske grep hvis norsk næringsliv og norske husholdninger skal komme noenlunde helskinnet gjennom vinteren.  "Pasienten" Norge trenger øyeblikkelig hjelp, både i skatte- og finanspolitikken og i boligpolitikken. Og de 10 verktøyene vi foreslår henger nøye sammen.

Etter at regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett har Norsk Eiendom hatt flere møter med sentrale politikere, blant annet møtte vår direktør Tone Tellevik Dahl på høring i Stortingets finanskomité. Flere møter er allerede avtalt. Store medieoppslag har det også blitt.

– Situasjonen er nå så alvorlig både for vår bransje og norske husholdninger at vi må snakke med de største bokstavene.  Hjulene går rett og slett ikke rundt, noe som både rammer hele verdikjeden i vår bransje og alle som har eller trenger boliger. Det vil uansett ta lang tid å få i gang produksjonsapparatet igjen når krisene vi opplever nå forhåpentligvis svekker seg. Men hvis Norges største fastlandsnæring bukker under blir ringvirkningene enorme, påpeker vår direktør.

Skatter langt over evne

Et hovedbudskap fra Norsk Eiendom denne høsten er at det må gjøres konkrete grep hvis politikerne ønsker at norsk eiendom skal forbli på norske hender. For å illustrere hvorfor også nå eiere av mindre, familieeide eiendomsselskaper vurderer å selge eller slutte seg til skatteflyktningene i Sveits, har Norsk Eiendom utarbeidet et regnestykke som viser at en mellomstor bedrift har gått fra å betale 82 prosent av avkastningen i skatt i 2021, til 112 prosent i 2023.

– Vi i Norsk Eiendom har aldri ropt høyest om skattekutt, men nå har strikken røket. Det er et godt prinsipp at man skal betale skatt etter evne, og at de med sterkest rygg skal betale litt mer. Men dagens skatteregime bryter med begge prinsippene. Selskapene betaler nå langt over evne. Vi snakker om familieeide eiendomsselskaper som har forankring i lokalmiljøene landet over, hvis verdier er bundet i byggene som huser kommunens nærings- og arbeidsliv. Og som ofte har marginale avkastninger, sier Tone Tellevik Dahl.

Hun legger til at skatteinnretningen står i veien for å gjøre nødvendige vedlikeholdstiltak eller foreta nødvendige miljøoppgraderinger. Dessuten at velferdstilbudet i norske kommuner indirekte rammes av skattepolitikken, som i Asker hvor man har innført ansettelsesstopp frem til de ser effekten av at deres største skattebidragsyter er flyttet ut.

Helt konkret har Norsk Eiendom spilt inn til Stortinget å øke verdsettelsesrabatten for aksjer til å nærme seg 2021-nivå. Videre å ha samme sats på all formue over 1.7 millioner kroner, og å redusere formueskattesatsen ned mot 0,85%. Videre har vi gjentatt vårt mantra om å innføre avskrivningsrett for profesjonelle boligutleie, slik at utleie av boliger likestilles skattemessig med utleie av lagerbygg eller andre næringslokaler.

Bruk alle verktøy

– Boligmangelen i landet er økende, og boligutleiemangelen er kritisk. De profesjonelle aktørene dekker kun 10 prosent av markedet – selv om politikere og leietakersiden ønsker en økt andel profesjonelle. Men dette vil ikke skje så lenge det er mer attraktivt å investere i kontor og lager enn i gode hjem for dem av oss som leier bolig. Dagens regler strider følgelig mot nøytralitetsprinsippet.  Saldoavskrivning er det viktigste enkelttiltaket politikerne kan innføre for å stimulere til investeringsvilje i utleiesektoren. Bare slik kan man nå målsetningen i den nasjonale strategien for sosial boligpolitikk, understreker Norsk Eiendoms direktør.

Også de som eier egen bolig sliter tungt for tiden. Summen av stadige renteøkninger, høyere levekostnader og inflasjon gjør at enda flere husholdninger har nå et pessimistisk syn på sin egen økonomiske situasjon fremover, og følgelig har salget av boliger som først står ferdig noen år frem i tid stoppet helt opp. Og uten boligsalg, ingen nybygging. Det er derfor et kritisk behov for en øyeblikkelig politisk endring i bolig- og finanspolitikken. Norsk Eiendom mener at alle verktøy benyttes for å øke igangsettingen av nye boliger hvis man skal kunne forhindre en enda større boligkrise når verden atter lysner.

– Vi opplever et historisk underskudd av boliger, samtidig som eiendomsutviklere, entreprenører, underleverandører og materialprodusenter nå legger inn årene. Men både boligkjøpere, enten det er av primær- eller sekundærboliger, og profesjonelle boligutleieaktører kan bidra til å opprettholde boligproduksjon hvis de bare gis muligheten. Jeg er helt sikker på at summen av disse 10 tiltakene vi har spilt inn om skatte- og boligpolitikk kunne bidratt til å lette byrden både for næringslivet og husholdningene. De vil også gjøre det enklere for Norges Bank, som står i en umulig spagat, å gjøre nødvendige grep i pengepolitikken, fremholder Tone Tellevik Dahl.

Her er Norsk Eiendoms oppskrift på krisetiltak samlet i 10 punkter:

  1. Snu flyttestrømmen slik at norsk eiendom forblir på norske hender.
  2. Senk nivået for formueskatt tilbake til minst 2021-nivå.
  3. Reverser de siste to års økninger av verdsettelsesrabatten.
  4. Innfør et midlertidig økt rentefradrag på boliglån, for å skjerme husholdningene fra effekten av videre rentehevinger. 
  5. Gjøre det enklere for førstegangsetablerere å søke fullfinansiering og avdragsfrihet ved å endre boliglånsforskriften.
  6. Krev en høyere fastrente-andel for alle boliglån.
  7. Reduser formueskatten for sekundærboliger, noe som gjør det mer attraktivt for husholdninger med god økonomi å investere i nye boliger.
  8. Gi økt ramme til Husbankens grunnlån til boligbyggere for å gjøre inngangsbilletten til boliger med gode sosiale- og miljøkvaliteter rimeligere.
  9. Gjør flere kommunale boligkjøp i nyboligmarkedet, for å nå salgsgradskravet i nye prosjekter.
  10. Innfør saldoavskrivning for profesjonell boligutleie, noe som gjør det mer attraktivt for utleieaktører å investere i nye boligbygg.

Kontakt:

Vidar Fiskum

Tone Tellevik Dahl

Administrerende direktør

Næringspolitikk, myndighetskontakt, media

ttd@noeiendom.no
Tlf. 975 09 225

Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her