Sterkere sammen i tøffe tider

.
Sterkere sammen i tøffe tider

.

Sterkere sammen i tøffe tider

Strømprisen stiger, rentene går opp, inflasjonen løper løpsk og yielden blir høyere. De mørke skyene jeg skrev om i forrige nyhetsbrev har kommet nærmere for eiendomsbransjen, og vi ser de første tegnene til at eiendomsaktører må gjøre tøffe grep for å redde egen virksomhet. I en slik situasjon er det enda viktigere å stå sammen enn på godværsdager. Derfor er det utrolig inspirerende at Norsk Eiendoms medlemsmasse vokser.

Av Tone Tellevik Dahl.

Nylig passerte vi 300 medlemsbedrifter, et syvmilssteg fra 90 medlemmer i 2009 og 240 så sent som i 2020. Mangfoldet både blant nye og eksisterende medlemmer gjør at vi uten blygsel kan kalle oss "eiendomsbransjens talerør": Eiendomsutviklere, byggherrer, boligutleiere, advokatfirmaer, rådgiverselskap og offentlige foretak – de finner alle sin plass hos oss. Men vi har ambisjoner om fortsatt vekst og utvikling. Størrelse betyr noe i påvirkningsarbeid mot myndighetene, og det betyr også mye at vi får enda flere kompetente medlemmer å spille på i vårt bransjeutviklingsarbeid. Noe som igjen øker sjansene for gjennomslag på viktige områder for oss alle.  

Mangfoldig aktivitet i 2022

Når 2022 nå snart ebber ut kan jeg konstatere at Norsk Eiendom har lagt bak seg et særdeles aktivt år. Vi startet året med å også bli foreningen for profesjonelle boligutleiere. Her har aktiviteten vært høy og mange møter, utspill og oppspill er gjennomført. Kommunaldepartementet har i større og større grad sett viktigheten av at det finnes en bransjeforening for dette segmentet og erkjenner også at de selv har for lite innsikt i bransjen. Det er derfor gledelig at de nå velger å igangsette en del forskningsprosjektet for å bedre kunnskaps­grunnlaget før regjeringens boligmelding legges frem. For å øke kompetansen til bransjen har vi inngått et samarbeid med Senter for Eiendomsfag og sammen vil vi fra nyttår tilby en bransjeutdanning for boligutleie og -forvaltning.

Våren ble dominert av utbruddet av krigen, det har påvirket oss resten av året, og preger i aller høyeste grad vår aktivitet fortsatt. Nye kontraktsklausuler ble utarbeidet, tiltak for å bistå kommuner med bosetting av flyktninger ble iverksatt, webinarer og krisemøter om de ulike konsekvensene avløste krisemøtene knyttet til pandemien.  

Heldigvis har vi likevel hatt høy aktivitet knyttet til bransjeutvikling og myndig­hetsarbeid, utover krisene som følge av krigen. Ulike temaer knyttet til sosial bærekraft, som byutvikling som bidrar til bedre folkehelse og mangfoldsledelse med tilhørende undersøkelse, var godt besøkte arrangementer og fikk mye oppmerksomhet. Effektive planprosesser og mulig endring av plan og bygnings­loven knyttet til økt forutsigbarhet for utbyggingsbidrag har også vært høyt på dagsorden.  

Revisjon av standardkontraktene og utvikling av nye kontraktsstandarder har også preget året. Vår klassiske portefølje av standardmaler var ferdigrevidert i vår, og nå pågår arbeidet med standarder for ulike boligkjøpsmodeller. Det at bransjen selv tar ansvar for balanserte og profesjonelle standarder er ikke bare viktig i den daglige driften. Det er viktig for omdømmet til bransjen.  

Skattepolitiske spørsmål har vi også vært på dagsorden i år. Saldoavskriving for boligutleie, aktivitering vs avskriving og egne kurs for Skatteetaten er tema og tilbud vi har arbeidet med i år. Disse satsingene, med flere, får vi til fordi økt medlemstall har gitt oss rom for å øke staben og ansatte egen advokat som kan lede denne type viktig arbeid.  

Bruker energi på energi

I høst har vårt eiendomspolitiske hovedfokus vært mangel på incentiver for energieffektivisering i regjeringens mange "pakker" for næringslivet. Vi har etterlyst treffsikre, enkle og kostnadseffektive tiltak som gjeninnføring av tilskudd til tradisjonelle ENØK-tiltak i eksisterende yrkesbygg, og endring av regelverk som gjør det mer lønnsomt å rive enn å rehabilitere bygg.  

Dette har vi ikke gjort bare å bidra til å løse strømkrisen – som er viktig nok – men for å vise at eiendomsbransjen sitter med løsninger som raskt kan få ned utslipp og bidra tungt til å nå norske klimamål. Vi har utøvd påvirkning gjennom debattinnlegg og redaksjonelle oppslag, deltatt i skriftlige og muntlige høringer og arrangert møter både alene og sammen med andre deler av byggenæringen. Og dette jobber vi fortsatt intenst med. Det blir flere møter politiske partier og statsråder for å få dem til å forstå at vi i eiendomsbransjen sitter med hurtigsporet til å løse både strømkrise og klimakrise.  

Økt synlighet sikrer vekst og utvikling

Arendalsuka var som vanlig en sentral møteplass og påvirkningskanal for oss. For Norsk Eiendom var de mest sentrale temaene dette året lansering av vår mangfoldsrapport for eiendomsbransjen, byggekostnader og boligpolitikk generelt med et spesielt blikk på utleiepolitikk. Vi er en naturlig partner i nærings­fellesskapet ByggArena Arendal, som til sammen hadde 30 arrange­menter i løpet av en kort uke. Selv hadde jeg gleden av å lede styringsgruppen, en stafettpinne jeg har gitt videre til Statsbygg for neste års arrangement. Men vi leder fortsatt programarbeidet for sosial bærekraft.  

Foreningen har de siste årene forsterket arbeidet knyttet til synlighet. Med det følger også økt oppmerksomhet og mange henvendelser til samarbeid, foredrag og debatter. Jeg har ikke telt over ennå, det kommer i årsrapporten, men jeg er sikker på vi slår alle rekorder hva gjelder antall eksterne foredrag og debatter som våre ansatte har gjennomført i 2022. Av dette oppstår nye allianser og nettverk skaper, som vi igjen bruker i både bransjeutvikling og myndighetsarbeid.

I krisetider kommer dette godt med. Jeg har satt stor pris på det gode sam­arbeidet vi i administrasjonen har hatt med dere alle gjennom ulike henven­delser, møter, innspill og prosjekter. Sammen driver vi eiendomsbransjen i en mer bærekraftig retning på alle møter. Og sammen står vi sterkere når vinden er både kald og sterk. Jeg håper alle sammen får en god adventstid og tid til å logge av i julen!  

Vi snakkes i 2023.

No items found.
Se flere bilder

Les sakene i nyhetsbrevet

Gå til nyhetsarkiv

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her