Du må logge inn for å laste ned dokumentene

Hvis du jobber i en av våre medlemsbedrifter, kan du registrere deg for å få tilgang til kontraktsmalene og andre låste dokumenter. Klikk her for å registrere deg som bruker.

Innlogging for eksisterende brukere
   

Barcode

Problemer med å laste ned?

Hvis du opplever problemer å laste ned dokumentene i Google Chrome, gjør følgende:

 • Høyreklikk på lenken til dokumentet du ønsker å laste ned.
 • Velg Last ned lenken i menyen som kommer opp
 • Lagre på ønsket sted.
 • Sjekk i skjermvinduet for Chrome nede t.v. Ser du teksten Kan ikke lastes ned sikkert, velger du Behold.
 • Hold utkikk oppe i browservinduet t.h. om du må tillate pop up-vinduer.
 • Velg annen nettleser hvis du fortsatt har problemer.

Reviderte leieavtaler mai 2022

 • Standard leieavtale for næringslokaler (Brukte – Som de er) – Krever innlogging
 • Standard leieavtale for næringslokaler (Nye – Rehabiliterte) – Krever innlogging
 • Standard leieavtale for næringsbygg (Brukt – Som det er) – Krever innlogging
 • Standard leieavtale for næringsbygg (Nytt – Rehabilitert) – Krever innlogging
 • Standard Barehouse leieavtale for næringsbygg (Nytt – Rehabilitert) – Krever innlogging
 • Standard Barehouse leieavtale for næringsbygg (Brukt – Som det er) – Krever innlogging
 • Standard fremleieavtale for næringslokaler – Krever innlogging
 • Standardvilkår Coworking – Krever innlogging
 • Standard husordensregler Coworking – Krever innlogging
 • Standard avtale for Coworking – Krever innlogging
 • Standard  «All Inclusive»  leieavtale for næringslokaler (Nye – Rehabiliterte) – Krever innlogging
 • Standard avtale om korttidsleie av handelslokaler – Krever innlogging
 • Standard leieavtale for handelslokaler utenfor kjøpesenter (Nye – Rehabiliterte) – Krever innlogging
 • Standard leieavtale for handelslokaler i kjøpesenter (Brukte – Som de er) – Krever innlogging
 • Standard garantitekst – Krever innlogging
 • Standard avtale for parkeringsplasser – Krever innlogging
 • Standard vedtekter for senterforening – Krever innlogging

Databehandleravtale – GDPR (2022)

 • Standard databehandleravtale mellom utleier og leietaker – Krever innlogging
 • Standard databehandleravtale mellom utleier og leverandør – Krever innlogging

Dokumenter tilknyttet leiekontrakt

Kontraktstandarder fra Standard Norge for bygg, anlegg og eiendom

Ukraina-situasjonen

Korona

Entreprisekontrakter

 • Mal for generelle bestemmelser  – Krever innlogging

Du må logge inn for å laste ned dokumentene

Hvis du jobber i en av våre medlemsbedrifter, kan du registrere deg for å få tilgang til kontraktsmalene og andre låste dokumenter. Klikk her for å registrere deg som bruker.

Innlogging for eksisterende brukere
   

Barcode

Engelsk versjon 2022

Databehandleravtale – GDPR

 •  Standard Data Processing Agreement Between Lessor and Lessee – Krever innlogging
 • Standard Data Processing Agreement Between Lessor And Provider – Krever innlogging

Standard leiekontrakt

Følgende bør bemerkes; De engelske oversettelsene er primært ment som hjelp til engelsktalende for å forstå innholdet i de norske kontraktene. Det kan være nyanser i oversettelsen som kan føre til en annen forståelse enn hva som legges i den norske teksten. Det anbefales derfor at avtalen inngås på norsk og at den går foran dersom det skulle oppstå motstrid.

 • Standard Lease for Office and Industrial Premises (Used/”As is” Premises)  – Krever innlogging
 • Standard Lease for Office and Industrial Premises (New/Rehabilitaded Premises)  – Krever innlogging
 • Standard Lease for Office and Industrial Buildings (Used /”As is”)  – Krever innlogging
 • Standard Lease for Office and Industrial Buildings (New/Rehabilitated Building)  – Krever innlogging
 • Standard Barehouse Lease for Office and Industrial Buildings (New – Rehabilitated) – Krever innlogging
 • Standard Barehouse Lease for Office and Industrial Buildings (Used – «As is»)– Krever innlogging
 • Standard Sublease for Office and Industrial Premises – Krever innlogging
 • Standard Coworking Terms – Krever innlogging
 • Standard Coworking House Rules – Krever innlogging
 • Standard Coworking Agreement  – Krever innlogging
 • Standard ”All Inclusive” Lease for Office and Industrial Premises (New – Rehabilitated)  – Krever innlogging
 • Standard Short-Term Lease for Retail Premises  – Krever innlogging
 • Standard Lease for Retail Premises Outside Shopping Centre (New/Rehabilitated)  – Krever innlogging
 • Standard Lease for Shopping Centre Retail Premises (Used – «As is»)  – Krever innlogging
 • Standard Guarantee Wording – Krever innlogging
 • Standard Agreement for Parking Spaces – Krever innlogging
 • Standard Centre Association Byelaws – Krever innlogging

Tidligere utgaver av leiekontrakt

2019

 • Standard leieavtale for næringslokaler (Brukte – Som de er) – Krever innlogging
 • Standard leieavtale for næringslokaler (Nye – Rehabiliterte) – Krever innlogging
 • Standard leieavtale for næringsbygg (Brukt – Som det er) – Krever innlogging
 • Standard leieavtale for næringsbygg (Nytt – Rehabilitert) – Krever innlogging
 • Utvidet standard leieavtale for næringsbygg (Nytt – Rehabilitert) – Krever innlogging
 • Standard Barehouse leieavtale for næringsbygg (Nytt – Rehabilitert) – Krever innlogging
 • Standard Barehouse leieavtale for næringsbygg (Brukt – Som det er) – Krever innlogging
 • Standard fremleieavtale for næringslokaler – Krever innlogging
 • Standardvilkår Coworking – Krever innlogging
 • Husordensregler Coworking – Krever innlogging
 • Standard avtale om Coworking – Krever innlogging
 • Standard  «All Inclusive»  leieavtale for næringslokaler (Nye – Rehabiliterte) – Krever innlogging
 • Standard avtale om korttidsleie av handelslokaler – Krever innlogging
 • Standard leieavtale for handelslokaler utenfor kjøpesenter (Nye – Rehabiliterte) – Krever innlogging
 • Utvidet standard Barehouse leieavtale for næringsbygg (Nytt – Rehabilitert) – Krever innlogging

Databehandleravtale – GDPR (2019)

 • Avtale mellom utleier og leietaker om behandling av personopplysninger i forbindelse med elektroniske nøkkelkort  – Krever innlogging
 • Avtale mellom utleier og underleverandør om behandling av personopplysninger i forbindelse med elektroniske nøkkelkort – Krever innlogging
 • Avtale om behandling av personopplysninger for føring av oversiktslister etter byggherreforskriften – Krever innlogging

Engelsk versjon 2019

Databehandleravtale – GDPR

 • Guidance on processing of personal data for access control systems between tenant and lessor (Databehandleravtale mellom leietager og utleier)  – Krever innlogging
 • Guidance on processing of personal data for access control systems between lessor and external supplier (Databehandleravtale mellom utleier og underleverandør)  – Krever innlogging

Standard leiekontrakt

Følgende bør bemerkes; De engelske oversettelsene er primært ment som hjelp til engelsktalende for å forstå innholdet i de norske kontraktene. Det kan være nyanser i oversettelsen som kan føre til en annen forståelse enn hva som legges i den norske teksten. Det anbefales derfor at avtalen inngås på norsk og at den går foran dersom det skulle oppstå motstrid.

 • Standard Lease for Office and Industrial Premises (Used/”As is” Premises)  – Krever innlogging
 • Standard Lease for Office and Industrial Premises (New/Rehabilitaded Premises)  – Krever innlogging
 • Standard Lease for Office and Industrial Buildings (Used Building/”As is”)  – Krever innlogging
 • Standard Lease for Office and Industrial Buildings (New/Rehabilitated Building)  – Krever innlogging
 • Expanded Standard Lease for Office and Industrial Buildings (New/Rehabilitated Building)  – Krever innlogging
 • Standard Lease for Office and Industrial Buildings (New/Rehabilitated Building) Barehouse Version) – Krever innlogging
 • Standard Lease for Office and Industrial Buildings (Used Building/”As is”) Barehouse Version) – Krever innlogging
 • Standard Sublease for Office and Industrial Premises  – Krever innlogging
 • Standard Coworking Terms – Krever innlogging
 • Coworking House Rules – Krever innlogging
 • Standard Coworking Agreement  – Krever innlogging
 • Standard ”All Inclusive” Lease for Office and Industrial Premises (New/Rehabilitated)  – Krever innlogging
 • Standard Short-Term Lease for Retail Premises  – Krever innlogging
 • Standard Lease for Retail Premises Outside Shopping Centre (New/Rehabilitated)  – Krever innlogging
 • Expanded Standard Barehouse Lease for Office and Industrial Buildings (New/Rehabilitated Building) Barehouse Version) – Krever innlogging

2016

 • Standard leieavtale for næringslokaler (brukte/”som de er”) – Krever innlogging / – Krever innlogging
 • Standard leieavtale for næringslokaler (nye, rehabiliterte lokaler) – Krever innlogging– Krever innlogging
 • Standard leieavtale for næringsbygg (brukt bygg – som det er)  – Krever innlogging– Krever innlogging
 • Standard leieavtale for næringsbygg (nytt – rehabilitert bygg) – Krever innlogging– Krever innlogging
 • Standard bare-house leieavtale for næringsbygg (brukt bygg – som det er) – Krever innlogging– Krever innlogging
 • Utvidet standard leieavtale for næringsbygg (nytt – rehabilitert bygg) – Krever innlogging– Krever innlogging
 • Standard fremleieavtale for næringslokaler/næringsbygg (2017) – Krever innlogging– Krever innlogging

2013

 • Oversikt over standard leiekontrakter 2013 (PDF-format) – Krever innlogging
 • Standard leieavtale for næringslokaler – brukte – som de er (Word-format) – Krever innlogging
 • Standard leieavtale for næringslokaler – brukte – som de er (PDF-format) – Krever innlogging
 • Standard leieavtale for næringslokaler – nye, rehabiliterte lokaler (Word-format) – Krever innlogging
 • Standard leieavtale for næringslokaler – nye, rehabiliterte lokaler (PDF-format) – Krever innlogging
 • Standard leieavtale for næringsbygg (brukte – som de er) Bare house-variant – Krever innlogging
 • Utvidet standard leieavtale for næringsbygg – nytt, rehabilitert bygg (Word-format) – Krever innlogging
 • Standard leieavtale for næringsbygg – nytt, rehabilitert bygg (Word-format)  – Krever innlogging
 • Standard leieavtale for næringsbygg – nytt, rehabilitert bygg  – Krever innlogging
 • Standard leieavtale for næringsbygg – brukt bygg – som det er (Word-format) – Krever innlogging
 • Standard leieavtale for næringsbygg – brukt bygg – som det er (PDF-format) – Krever innlogging
 • Nybyggkontrakt med endringsregulering (Word-format) – Krever innlogging

Engelsk versjon

2016

Følgende bør bemerkes; De engelske oversettelsene er primært ment som hjelp til engelsktalende for å forstå innholdet i de norske kontraktene. Det kan være nyanser i oversettelsen som kan føre til en annen forståelse enn hva som legges i den norske teksten. Det anbefales derfor at avtalen inngås på norsk og at den går foran dersom det skulle oppstå motstrid.

 • Standard Lease for Office and Industrial Premises (Used/”As is” Premises)  – Krever innlogging– Krever innlogging
 • Standard Lease for Office and Industrial Premises (New/Rehabilitaded Premises)  – Krever innlogging– Krever innlogging
 • Standard Lease for Office and Industrial Buildings (Used Building/»As is»)  – Krever innlogging– Krever innlogging
 • Standard Lease for Office and Industrial Buildings (New/Rehabilitated Building)  – Krever innlogging– Krever innlogging
 • Standard Lease for Office and Industrial Buildings (Used Building/»As is») «Barehouse Version) – Krever innlogging– Krever innlogging
 • Expanded Standard Lease for Office and Industrial Buildings (New/Rehabilitated Building)  – Krever innlogging / – Krever innlogging

2013

 • Standard lease for commercial buildings (new/rehabilitated buildings) – Krever innlogging
 • Expanded standard lease for commercial buildings (new/rehabilitated buildings) – Krever innlogging
 • Standard lease for commercial buildings (used buildings/«as is») – Krever innlogging
 • Standard lease for commercial buildings (used buildings/«as is») «Barehouse version» – Krever innlogging
 • Standard lease for commercial premises (new/rehabilitated premises) – Krever innlogging
 • Standard lease for commercial premises (used/«as is» premises) – Krever innlogging