Mal for bestemmelser i entreprisekontrakter

Denne malen vil være et viktig bidrag ved kontrahering av byggentrepriser, og vil kunne bidra til økt forutsigbarhet, redusert konfliktnivå og økt ambisjonsnivå innenfor seriøsitet og SHA.

Vi anbefaler at alle legger den nye malen til grunn ved inngåelse av entreprisekontrakter. Vi mener dette vil bidra til å utvikle en mer seriøs bransje. Ved at de samme kravene og innholdet etterspørres av hele bransjen vil det skape forutsigbarhet for alle parter.

No items found.