Verdien av et godt omdømme for et eiendomsselskap

Vi har fått utviklet en verktøykasse med syv moduler til hjelp i medlemsbedriftenes omdømmearbeid. Modulene inneholder hjelp til hvordan selskapene kan arbeide med ulike områder for å styrke selskapets omdømme.

Carl Henrik Borchsenius, Per Arne Totland, Jan Blichfeldt og Jon R. Solsrud holdt innlegg på frokostmøtet. Den nye verktøykassen for omdømmebygging ble gjennomgått, og vi fikk innlegg om gevinster og betydningen av et godt omdømme.

På dette frokostmøtet blir verktøykassens 7 moduler gjennomgått. Vi får innlegg om gevinster og betydningen av et godt omdømme. Og i tillegg alt du trenger å vite om merkevarebygging – på fem minutter!

Last ned verktøykassen her.

"Det oppstår ingen verdi før kunden mener det samme."
Jan Blichfeldt.

Se opptak

Presentasjoner

No items found.

No items found.