NHO Forsikring – gunstig og komplett løsning for ansatte og for virksomheten

.
NHO Forsikring – gunstig og komplett løsning for ansatte og for virksomheten

.

NHO Forsikring – gunstig og komplett løsning for ansatte og for virksomheten

NHO består av ca 30 000 medlemmer og er landets største felleskap for bedrifter. Dette skaper en ekstra stor innkjøpskraft til fordel for din virksomhet. Du får gunstige betingelser lettere enn ved innkjøp alene.

Forsikring mot dataangrep (cyberforsikring) er inkludert i NHO Forsikring. Les mer under.

Forsikring er lovpålagt og relevant for alle. Jo flere som benytter seg av NHO Forsikring, jo bedre blir tilbudet.

Hvorfor NHO Forsikring?

Du får:

 • Gunstige forsikringsbetingelser uansett størrelse på din bedrift.
 • Tilbudsberegning ved eksklusivt møte med din kontaktperson, som hjelper deg å se på om dere har riktige forsikringene til riktig pris.
 • Mer tid til overs for kjernevirksomheten i sin bedrift. Du trenger ikke bruke verdifull tid på å sette deg inn i detaljvilkår. Noen har altså gjort den jobben for deg allerede.

Hvem leverer NHO Forsikring?

Alle medlemsbedriftene i NHO har tilgang til den kollektive forsikringsavtalen NHO Forsikring. Denne medlemsfordelen er fremforhandlet av NHO sammen med forsikringsmegleren Söderberg & Partners.

Kontaktperson

Ann-Mari Bjerke
ann-mari.bjerke@soderbergpartners.com
Tlf: 419 31 255

Andre nyttige lenker

Hvilke forsikringer er inkludert?

Gjennom NHO Forsikring kan du sikre din bedrift og ansatte. Her er en sammenfatning av ordningen:

 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring, helseforsikring og andre forsikringsløsninger for ansatte.
 • Motor- og transportforsikring.
 • Forsikring av eiendom, maskiner og inventar, avbruddsforsikring, ansvarsforsikring og styreforsikring samt cyberforsikring.
 • Se her for en komplett oversikt.

Spesialforsikringer

Har du spesialforsikringer for f.eks. håndverk som rørlegger eller annet, eller har du ansvarsforsikring?

Forsikring for spesiell risiko er noen ganger vanskelige å plassere i Norge. Söderberg & Partners har mekanikker som i slike tilfeller kan dele porteføljen og kombinere dine spesialforsikringer med mer vanlige forsikringsløsninger. Dette vil du kunne spørre om og få mer informasjon om ved en gjennomgang eller informasjonsmøte.

Med Söderberg & Partners får du en egen forsikringsagent

 • Du får muligheten å stille spørsmål.
 • Den informasjonen du får gjelder din bedrift eksklusivt.
 • De fleste som blir utredet (ca 70%) har besparelser. Det kan være at bedriften enten er overforsikret (betaler for mye for forsikring) eller underforsikret (sårbarhet ved eventuell skade).
 • Lavere forsikringskostnader kan gi bedriften økonomi til å øke tilbudet til dine ansatte med forsikringer mot f.eks. uførhet, styreansvar, cyber eller annet som du kanskje tidligere har vurdert, men ikke hatt rom for.
 • Utvidede forsikringer som kommer de ansatte til gode, f.eks. digitale legeordninger, forsikring mot uførhet osv, gir deg en god posisjon ved nyrekruttering eller lønnsforhandlinger.
 • Les mer på Söderberg & Partners NHO-side

Hvorfor er NHO Forsikring mer gunstig enn forsikring hos andre leverandører?

Et tilbud fra NHO Forsikring vil – med stor sannsynlighet – være minst 20% lavere enn de forsikringsavtalene du har i dag. Hvordan er det mulig?

 • Gjennom NHO Forsikring er 250.000 individer og 8.000 bedrifter i Norge dekket gjennom solide og faste leverandører på forsikring.
 • Det gir en stor innkjøpsmakt med hvilken Söderberg & Partners kan forhandle på vegne av medlemmene i NHO. Ingen andre har den samme tyngden ved forhandlinger.

NHO Forsikring er på din side i forhandlingene med forsikringsselskapene

 • Med 350 ansatte, er Söderberg & Partners landsdekkende slik at kundene kan få faste rådgivere i kjerneområdene.
 • Fornyelse av forsikringsavtaler er som regel 1. januar. Husk å ta en runde med din forsikringsagent før du skal fornye dine forsikringer, slik at du er riktig priset og riktig dekket.

Medlemsservice

Vidar Fiskum

Kerstin Allemyr

Administrasjon

Nettside, medlemsservice, møter og seminarer, faktura

ka@noeiendom.no
Tlf. 905 50 201

Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her