Citykonferansen Nord 2023

I samarbeid med Estate Kunnskap, inviterer vi alle som er engasjert i byutvikling i nord-regionen til Citykonferansen. Konferansen er etter ni år godt etablert og samler eiendomsaktører fra hele Nord-Norge til en fagdag hvor vi fokuserer på bærekraftig by- og stedsutvikling.

Til fagkonferansen samler vi de beste foredragsholderne innen sine felt. Du får spennende caser innen by- og eiendomsutvikling, og muligheten til å knytte nye kontakter og møte gamle kjente.

Etter fagprogrammet inviterer vi til festmiddag for deltakere, foredragsholdere og samarbeidspartnere.

Medlemmer i Norsk Eiendom får 10% rabatt. Ta kontakt for kupongkode!

Program:

09:00   Kaffe & Registrering med morgen-mingel.

10:00   Velkommen til Citykonferansen NORD 2023 ved Stein Ove Ødegård, leder av Estate, Karoline Zeiner, partner i Brækhus, og Stig Bech, styreleder i Norsk Eiendom og partner i Wiersholm.

10:10   Åpningsinnlegg ved Miriam Våraker Høstmælingen, spesialrådgiver Bolig i Norsk Eiendom

10:40   Sentralbankenes avveielser, og konsekvensen for boligmarkedet. Rentetoppen er nær men vi kan se lenge etter første rentekutt. Det kan ta tid for sentralbankene å få kontroll på inflasjonen. Hvordan kan dette påvirke boligmarkedet? ved Sara Midtgaard, seniorøkonom i Handelsbanken Capital Markets

11:10   PAUSE

11:40   Nordisk markedsoppdatering næringseiendom. Øyvind Johan Dahl, analysesjef og partner i Newsec, gir tilhørerne status og de siste trendene innenfor næringseiendom for de fire nordiske landene. Hvordan har yieldene og leiene utviklet seg, hvilket segment står seg, og hvordan er aktiviteten fra de internasjonale investorene?

12:00   Hva skjer i NORD? Markedsoppdatering på næringseiendom. Øyvind Dahl i samtale med Martin Tjærandsen, styreleder og partner i Nordmegler AS.

12:30   LUNSJ

13:30   Samfunnssikkerhet og beredskap. Dagens trusselbilde: Hva må vi ta høyde for når vi utvikler nye byer og bygg? Hvordan navigere i en ny geopolitisk virkelighet? Og hvordan påvirker krigen i Ukraina det sivile samfunn sivile bygg, anlegg og installasjoner? ved Jack Fischer Eriksen, seksjonsleder Sikkerhetsrådgivning i Advansia

14:00   Bolig for gammel og UNG. Boligutvikling i en stram økonomi.

  • Eldrebølgen skyller inn over landet! Hvordan bygge gode boliger for de eldre? – og klarer vi å dekke behovet for fremtiden.
  • Alle vil ha studentene inn til sentrum! Men, hvor skal vi bygge nye studentboliger?
  • Fabric+ i samarbeid med Arup fra London viser eksempler fra et utviklingsprosjekt på Andøya som handler om å bli gammel i NORD.

15:00   Biodiversitet er det nye CO2. I desember 2022 ble den 15. FN-konfe­ransen om biologisk mangfold avholdt og FNs nye naturavtale ble vedtatt. Avtalen skal sikre en snuoperasjon når det gjelder naturtap og sette verden på rett spor gjennom restaurering.

  • Therese Fosholt Moe i Rambøll, har spesialkompetanse på økosystemer, biodiversitet og hvordan disse fungerer og henger sammen både til vanns og lands.
  • Hun skal snakke om hvorfor biodiversitet er viktig, hvilke lovverk som kommer og hva dette vil betyr for de som utvikler byer og områder. Og ligger det noen kommersielle muligheter i å ta biodiversitet på alvor?

15:35   PAUSE

16:00   By- og tettstedsutvikling i NORD

NY BY: Økonomisk utfordring eller en stor økonomisk mulighet? Få steder har man en slik mulighet til å bygge en moderne bærekraftig by! Men hva skal arealet fylles med? Caser, innlegg og diskusjon med Stig Bech, Karoline Zeiner, og Rolf Thorsen, CEO i Polaris Eiendom.

  • En gjennomgang av de beste nye utbygginger i nord, fra forskjellige utbyggere og arkitekter. Både realiserte og planlagte prosjekter.
  • Sett fra en arkitekts blikk på kollegers arbeider, vil vi fortelle om prosjekter med spennende arkitektoniske kvaliteter for Nord-Norge.
  • Nybygg som sammenfatter nordnorsk kultur, lokal tradisjon, den gode sammenhengen med tomten og natur – samtidig som de er gode, kommersielle og effektive nybygg.

16:30   Bærekraftig utvikling – sammen former vi fremtiden!

Gjennom plattformen Action Now bidrar FK Bodø/Glimt til å styrke lokalsamfunn og drive vekst i Nord. Klubben har ambisjoner om å være et kraftsenter for prestasjon og bærekraftig utvikling. Sammen med partnere som Advansia, utfordrer, utvikler og investerer de for en bærekraftig fremtid og spiller en viktig rolle i den positive utviklingen i regionen. Action Now representerer en ny måte å tenke utvikling og påvirkning for å bygge nye byer og samfunn.

  • Her knytter vi politikk, næringsliv og samfunn sammen. ved Frode Thomassen, daglig leder i Bodø/Glimt, og Cathrine Instebø, prosjektleder i Advansia.

17:00   Avslutning faglig del

17:10   Mingle & Vors

18:00   Festmiddag for deltakere, foredragsholdere og samarbeidspartnere

19.00   Fra Seigmenn til Den Norske Opera med Marius Roth

En av Norges mest profilerte tenorer forteller og synger om sin reise; fra oppvekst på Nøtterøy og gitarist i rockebandet Seigmenn til hovedstaden og operasanger på Den Norske Opera.

Detaljer

24. oktober

kl. 09.00-21.00

Scandic Havet, Tollbugaten 5, Bodø

Deltakeravgift: Kr. 4950,-
Deltakeravgift med middag: Kr. 6950,-

Citykonferansen Nord 2023
October 24, 2023 9:00
October 24, 2023 21:00
Scandic Havet, Tollbugaten 5, Bodø
Europe/Oslo

Detaljer

24. oktober

kl. 09.00-21.00

Scandic Havet, Tollbugaten 5, Bodø

Deltakeravgift: Kr. 4950,-
Deltakeravgift med middag: Kr. 6950,-

Citykonferansen Nord 2023
October 24, 2023 9:00
October 24, 2023 21:00
Scandic Havet, Tollbugaten 5, Bodø
Europe/Oslo

Kontakt

Miriam Våraker Høstmælingen

Miriam Våraker Høstmælingen

Spesialrådgiver Bolig

mvh@noeiendom.no
Tlf. 915 94 084

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her