Bransjesertifikat i boligutleie og -forvaltning: Modul 1

NYHET: Et eget bransjesertifikat for deg som jobber i utleiesektoren, og som ønsker et helhetlig kompetanseløft innen boligutleie og -forvaltning.

Jobber du med boligutleie – enten du er eier, markedsfører, forvalter eller drifter utleieboliger – så er dette kurset for deg.

I samarbeid med Senter for Eiendomsfag, inviterer vi til vårt årlige deltidsstudie i boligutleie og -forvaltning.

Dette lærer du

Formålet med bransjesertifiseringen er å etablere en felles bransjeutdanning for kunnskapsmedarbeidere som jobber i utleiesektoren.

Programmet vil inneholde praktisk anvendbar kunnskap, som utleie­organi­sa­sjoner kan ta i bruk i sitt daglige virke. Gjennom foredrag, caser, presenta­sjoner og hjemmeoppgaver får deltakerne et utvidet blikk på egen rolle, som er av avgjørende betydning for at det profesjonelle leiemarkedet skal kunne videreutvikles.

Modul 1 rommer praktisk anvendbar kunnskap som en utleieorganisasjon trenger for å kunne operere med lønnsomhet, kvalitet og fornøyde leietakere.

Se programmet her.

Lærekrefter

For å belyse tankesett, arbeidsmetodikk og relevante verktøy bidrar en rekke eiendomsorganisasjoner og sentrale rådgivermiljøer direkte inn i undervisningen, hvor ledere og spesialister deler fra egne erfaringer, råd og anbefalinger.

Hver samling fasiliteres av senterets programdirektør, som har det pedagogiske ansvaret for deltidsstudiet samt ansvaret for den røde tråd gjennom programmet. Vi vektlegger å ta hensyn til utviklingen og aktuelle endringer i leiemarkedet og utleiesektoren.

Case

Til hver modul stiller en leder eller spesialist fra en veletablert eiendoms­organisasjon, som vil presentere en eiendomscase fra egen virksomhet – med en tilhørende refleksjonsoppgave som deltakerne besvarer på dag to.

Kompetansetest og bransjesertifikat

Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for kompetansebevis fra Senter for Eiendomsfag i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Bestått test for begge moduler danner grunnlag for bransjesertifikat i eiendomsforvaltning. Sertifikatet utstedes av Senter for Eiendomsfags fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Digital tilgang etter endt utdanning

Ca fire dager etter fullført modul 1, vil du få tilgang til opptak fra begge dager samt presentasjoner og annet kursmateriale i 90 dager.

Lenker

Detaljer

9. ­– 10. februar

kl. 9.00 ­– 16.00

Senter for Eiendomsfag

Kursavgift modul 1: kr 12.500,-.
Medlemmer i Norsk Eiendom får 15% rabatt og betaler kr 10.625,-.

Bransjesertifikat i boligutleie og -forvaltning: Modul 1
February 9, 2023 9:00
February 10, 2023 16:00
Senter for Eiendomsfag
Europe/Oslo

Detaljer

9. ­– 10. februar

kl. 9.00 ­– 16.00

Senter for Eiendomsfag

Kursavgift modul 1: kr 12.500,-.
Medlemmer i Norsk Eiendom får 15% rabatt og betaler kr 10.625,-.

Bransjesertifikat i boligutleie og -forvaltning: Modul 1
February 9, 2023 9:00
February 10, 2023 16:00
Senter for Eiendomsfag
Europe/Oslo

No items found.

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her