Bransjesertifikat i boligutleie og -forvaltning: Modul 2

Modul 2 gir deg praktisk anvendbar kunnskap som en forvaltningsorganisasjon trenger for å kunne operere med lønnsomhet, kvalitet og fornøyde leietakere.

Jobber du med boligutleie – enten du er eier, markedsfører, forvalter eller drifter utleieboliger – så er dette kurset for deg.

Målet med satsingen på dette utdanningsprogrammet som vi arrangerer i samarbeid med Senter for Eiendomsfag, er å tilby innsikt om utvikling og endringer i leiemarkedet og utleiesektoren.

Se programmet her.

Lærekrefter

For å belyse tankesett, arbeidsmetodikk og relevante verktøy bidrar en rekke eiendomsorganisasjoner og sentrale rådgivermiljøer direkte inn i undervisningen, hvor ledere og spesialister deler av egne erfaringer, råd og anbefalinger.

Hver samling fasiliteres av senterets programdirektør, som har det pedagogiske ansvaret for deltidsstudiet samt ansvaret for den røde tråd gjennom programmet. Blant suksesskriteriene for deltidsstudiet er den gjennomgående vektleggingen av hensyn til utviklingen og endringen i leiemarkedet og utleiesektoren.

Kompetansetest og bransjesertifikat

Modulen avsluttes med en skriftlig hjemmeoppgave, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Innlevering av oppgaven er anbefalt, men ikke påkrevd.

Bestått kompetansetest for både modul 1 og 2 danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i boligutleie og -forvaltning. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Digital tilgang etter endt utdanning

Ca fire dager etter fullført modul 2, vil du få tilgang til opptak fra begge dager samt presentasjoner og annet kursmateriale i 90 dager.

Lenker

Detaljer

2. – 3. mars

kl. 9.00 – 16.00

Senter for Eiendomsfag

Kursavgift modul 2: kr 12.500,-.
Medlemmer i Norsk Eiendom får 15% rabatt og betaler kr 10.625,-.

Bransjesertifikat i boligutleie og -forvaltning: Modul 2
March 2, 2023 9:00
March 3, 2023 16:00
Senter for Eiendomsfag
Europe/Oslo

Detaljer

2. – 3. mars

kl. 9.00 – 16.00

Senter for Eiendomsfag

Kursavgift modul 2: kr 12.500,-.
Medlemmer i Norsk Eiendom får 15% rabatt og betaler kr 10.625,-.

Bransjesertifikat i boligutleie og -forvaltning: Modul 2
March 2, 2023 9:00
March 3, 2023 16:00
Senter for Eiendomsfag
Europe/Oslo

No items found.

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her