Boligkjøpsmodeller – nye standarder på vei

Boligkjøpsmodeller har blitt et stadig mer aktuelt tema for våre medlemmer, både fordi markedet etterspør det og fordi myndighetene har økt fokus på disse modellene.

Norsk Eiendom utarbeider standard avtalemaler for boligkjøpsmodellene "leie til eie" og "deleie", i samarbeid med Norges Eiendomsforbund og NBBL. Med oss på laget har vi også fått OBOS og Fredensborg, som har delt malene for sine boligkjøpsmodeller og også deltatt i standardarbeidet.

På dette webinaret presenterer vi enkelte hovedpunkter i malene samt videre fremdriftsplan for arbeidet.

Stian Eide Myhre, leder Forretningsutvikling og bærekraft i Fredensborg Bolig, forteller om sine erfaringer med å selge boliger ved bruk av leie til eie-modellen. Se film om deres leie til eie-kunder på Ammerud Stasjon.

Se opptak

Presentasjoner - Norsk Eiendom

Presentasjon

Fredensborg Bolig

Presentasjoner

Kontakt

Vidar Fiskum

Sven Magnus Rivertz

Advokat | Juridisk fagsjef

Juridiske spørsmål,
leiekontrakt

smr@noeiendom.no
Tlf. 908 44 840