Generalforsamling 2022 med faglig program

Generalforsamlingen ble innledet med en fagsamling, åpent for alle medlemmer. Distrikts- og knutepunktutvikling, samt byggeprisvekst etter pandemi og krig, var noen av temaene på dagsorden. Vi har gjort opptak av fagsamlingen og presentasjoner tilgjengelig for våre medlemmer.

Dette er et ferdig utført arrangement. Opptaket kan sees lengre ned på siden.

Stig Bech i Wiersholm, Øystein Thorup i Avantor og Sigmund Aas i Arealstatistikk, diskuterer hvordan bransjen møter utfordringene med høye byggekostnader.

På fagsamlingen deltok bl.a.:

Stig Bech, styreleder i Norsk Eiendom
Tone Tellevik Dahl, adm. direktør i Norsk Eiendom

Distrikts- og knutepunktutvikling

  • Innledning fra Gro Sandkjær Hansen – forsker Oslo Met/NIBR
  • Erfaringer fra Arendal kommune ved Barbro Kristine Olsen – plan og prosjektkoordinator for etablering av batterifabrikken Morrow Batteries/Eide Material Park.

Hvordan lykkes med den ønskede arealpolitikken i distriktene uten at det sparker bein under de ambisiøse klimamålene?

  • Gro Sandkjær Hansen, Oslo Met
  • Heidi Greni (Sp) – andre nestleder i Kommunal og forvaltningskomiteen
  • Anne Kristine Linnestad (H) – medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen

Samtale moderert av Tone Tellevik Dahl, Norsk Eiendom

Kontorarealbehov og byggeprisvekst etter pandemi og krig
Innledning Sigmund Aas, Arealstatistikk om følgende:

  • Kontorarealbehov ved økt bruk av hjemmekontor
  • Kontorarealbehov som følge av sysselsettingsvekst
  • Byggeprisveksten – kommet for å bli?

Hvordan møter bransjen utfordringene med vedvarende høy byggekostnad?
Samtale mellom Sigmund Aas og Øystein Thorup ledet av styreleder Stig Bech.

Se opptak

No items found.