Generalforsamling 2022 med faglig program

Generalforsamlingen ble innledet med en fagsamling, åpent for alle medlemmer. Distrikts- og knutepunktutvikling, samt byggeprisvekst etter pandemi og krig, var noen av temaene på dagsorden. Vi har gjort opptak av fagsamlingen og presentasjoner tilgjengelig for våre medlemmer.

Stig Bech i Wiersholm, Øystein Thorup i Avantor og Sigmund Aas i Arealstatistikk, diskuterer hvordan bransjen møter utfordringene med høye byggekostnader.

På fagsamlingen deltok bl.a.:

Stig Bech, styreleder i Norsk Eiendom
Tone Tellevik Dahl, adm. direktør i Norsk Eiendom

Distrikts- og knutepunktutvikling

  • Innledning fra Gro Sandkjær Hansen – forsker Oslo Met/NIBR
  • Erfaringer fra Arendal kommune ved Barbro Kristine Olsen – plan og prosjektkoordinator for etablering av batterifabrikken Morrow Batteries/Eide Material Park.

Hvordan lykkes med den ønskede arealpolitikken i distriktene uten at det sparker bein under de ambisiøse klimamålene?

  • Gro Sandkjær Hansen, Oslo Met
  • Heidi Greni (Sp) – andre nestleder i Kommunal og forvaltningskomiteen
  • Anne Kristine Linnestad (H) – medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen

Samtale moderert av Tone Tellevik Dahl, Norsk Eiendom

Kontorarealbehov og byggeprisvekst etter pandemi og krig
Innledning Sigmund Aas, Arealstatistikk om følgende:

  • Kontorarealbehov ved økt bruk av hjemmekontor
  • Kontorarealbehov som følge av sysselsettingsvekst
  • Byggeprisveksten – kommet for å bli?

Hvordan møter bransjen utfordringene med vedvarende høy byggekostnad?
Samtale mellom Sigmund Aas og Øystein Thorup ledet av styreleder Stig Bech.

Se opptak

Presentasjoner

No items found.

No items found.