Hvordan skaffer vi flere utleieboliger?

Det er et ekstraordinært press på utleiemarkedet, og vi trenger å se på alle mulige løsninger for å håndtere krisen vi står i. Norge står ovenfor en voksende flyktningsituasjon og en stagnert boligbygging på grunn av ugunstig skattepolitikk og markedssituasjon.

Foran f.v.: Jan Hjelle, administrerende direktør i Husbanken, Tone Tellevik Dahl, adm. direktør i Norsk Eiendom, Anne Gamme, fagleder myndighetskontakt helse og velferd i KS, og Erik Simensen, avdelingsdirektør i Husbanken som var konferansier. F.v. bak: Helge Bjørnestad, avdelingsleder i Ullensaker kommune, og Helene Jordheim, avdelingsleder i Husbanken Øst. I tillegg var Andro og Elton Hoksa i Ørnheia AS på programmet.

Tilvisningsavtaler er både en måte å skaffe utleieboliger på, og et nøkkelverktøy for å holde hjulene i gang, spesielt i økonomisk vanskelige tider. Dessverre er det alt for få som kjenner til modellen, eller er skeptisk til å ta den i bruk.

Tilvisingsavtalen blir til gjennom et langsiktig trepartssamarbeid mellom utvikler, kommune og Husbanken. Utbygger får adgang til gunstig lån fra Husbanken til å bygge, kjøpe eller bygge om eksisterende bygg til utleieformål. Kommunen får disponere 40 prosent av boligene i prosjektet i minst 20 år, mens utleier står fritt til å leie ut de gjenværende boligene på det ordinære utleiemarkedet. Utvikler får realisert byggeprosjekter, samtidig som vi skaper flere arbeidsplasser.

Se opptak

No items found.

Presentasjon

No items found.

Presentasjoner

No items found.

No items found.