Kan riktig bruk av stordata spare energi og penger?

Få ekspertenes innsikt om muligheter og utfordringer ved nyttegjøring av stordata i hverdagen.

Knut Olav Fiane og Jacob Solheim i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen, Frank Eggenfellner i Sparebank 1, Richard Groven i Oslo Pensjonsforsikring samt Peter Schild og Hallgrim Hjelmbrekke i OsloMet sto for de faglige innleggene i dette webinaret. Vidar Fiskum i Norsk Eiendom var møteleder.

Smart bruk av den store datamengden, vil gi utleiere mer energieffektiv drift, mer skreddersydd leveranse til leietakerne og gi store besparelser. Eierskap og bruk av innsamlet data er lite regulert av leiekontrakter i dag.

Bruken av avanserte teknologi som samler inn forskjellige data i bygg er økende. Eksempler er sensorteknologi som viser sanntidsmålinger av komponenter eller inne- eller utemiljø, eller registreringer som viser fysisk bruk av f.eks. rom og dører m.m.

Program

  • Velkommen! Vidar Fiskum, Norsk Eiendom
  • Datastrømmer i smarte bygg – rettslige problemstillinger. Knut Olav Fiane og Jacob Solheim, Føyen Torkildsen
  • Erfaringer og bruk av smartteknologi i et drifts- og energiperspektiv. Frank Eggenfellner, Sparebank 1
  • Økern Portal. Richard Groven, Oslo Pensjonsforsikring
  • Forskning og utvikling, smartteknologi og drift- og energioptimalisering. Peter Schild og Hallgrim Hjelmbrekke, OsloMet

Diskusjon og oppsummering

Se opptak

Presentasjon

No items found.

Presentasjoner

No items found.

Kontakt

Vidar Fiskum

Vidar Aa. Fiskum

Fagsjef Bransjeutvikling

Bærekraft, by- og områdeutvikling, digitalisering

vf@noeiendom.no
Tlf. 454 76 542