Nye MVA-regler for tidfesting av omtvistede krav: Har økonomiavdelingen din kontroll?

Med virkning fra 1. januar 2023 kom det nye regler for tidfesting av MVA på omtvistede krav knyttet til tilvirkningskontrakter. Allerede 10. april 2023 kommer første «testen» på om bransjen greier å rapportere riktig i forhold til disse reglene, for da er det leveringsfrist for årets første MVA-melding.

De nye reglene om tidfesting av omtvistede krav er lenge etterlengtet av aktører i bygge- og anleggsbransjen, men reglene reiser en rekke ulike tolknings­spørs­mål og praktiske utfordringer både for entreprenører og byggherrer. Endring i tidfesting av MVA innebærer både muligheter og besparelser, men også store fallgruber. Det gis ikke bare anledning til utsatt tidfesting av MVA – det kreves faktisk at tidfestingen utsettes, både på selgers og kjøpers hånd.

Har din virksomhet kontroll på dette, eller deltar dere i konkurransen om å bli "først ut" på å bli etterberegnet av skattemyndighetene for feil håndtering av de nye reglene?

I dette webinaret som vi arrangerte i samarbeid med EY, så vi på hvilke typer leverandører og kontraktsforhold som omfattes av reglene, hva som skal til for at et krav er «omtvistet», hvordan dette skal dokumenteres og hvordan reglene rent praktisk skal håndteres fra et regnskaps- og bokføringsmessig perspektiv. Vi satte særlig fokus på hvordan det nye regelverket påvirker eiendomsbransjen og byggherren i praksis.

Disse deltok:

  • Sven Magnus Rivertz, advokat og juridisk fagsjef i Norsk Eiendom
  • Agnete Haugerud, partner/advokat i EY Advokatfirma AS
  • Axel Naustdal Cooper, assosiert partner/advokat i EY Advokatfirma AS

Se opptak

Presentasjoner

No items found.

Spørsmål? Ta kontakt:

Vidar Fiskum

Sven Magnus Rivertz

Advokat | Juridisk fagsjef

Juridiske spørsmål,
leiekontrakt

smr@noeiendom.no
Tlf. 908 44 840