Nye personvernregler – GDPR: Hva betyr det for eiendomsbransjen?

Eiendomsbransjen er inne i en revolusjon med utstrakt bruk av sensorer og digitalisering av mange funksjoner. Dette innebærer innsamling og behandling av store menger personopp­lysninger. Fra 25.05.18 trer nye personvernregler i kraft. Alle bedrifter får nye plikter, og alvorlige brudd på reglene kan føre til foretaksstraff på opptil 20 mill Euro, eller 4 % av brutto global omsetning. I dette opptaket får du innføring om de nye reglene og hvorledes de treffer eiendomsbransjen, formidlet av noen av Norges fremste eksperter.

EUs nye personvernregler (GDPR) stiller strenge krav til alle som håndterer personvernopplysninger. I veilederen GDPR for eiendomsselskaper kan du lese om hvilke plikter og krav som gjelder for eiendomsbransjen.

For det første stilles det krav til bedriftens eget internkontrollsystem om å dokumentere hvordan personopplysninger der håndteres. Videre vil det på områder som kundeoppfølging, adgangskontroll i bygg og mannskapslister på byggeplass være nødvendig å dokumentere hvordan personopplysninger i disse aktivitetene håndteres.

Vi har også fått utarbeidet ulike maler for nødvendige avtaler som følger av forpliktelsene. Gå til siden Standardkontrakter for å laste ned malene.

Se opptak

No items found.

Presentasjon

No items found.

Presentasjoner

No items found.

No items found.