Webinar: Åpenhetsloven - er vi klare?

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022, og den stiller krav til hvordan større virksomheter skal arbeide for å ivareta menneskerettigheter og arbeidsforhold i egen virksomhet, leverandørkjede og hos forretningspartnere. På dette webinaret ser vi på hva denne loven i praksis vil ha å si for eiendomsbransjen. (OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger som nevnes på webinaret, finner du helt i bunn på siden.)

Åpenhetsloven pålegger virksomheter å blant annet gjennomføre aktsomhetsvurderinger og dokumentere at dette er gjort. Du må være forberedt på at journalister og forbrukere kan kreve innsyn i disse vurderingene.

Disse deltar:

  • Sven Magnus Rivertz, advokat og juridisk fagsjef i Norsk Eiendom
  • Henrik Taubøll og Erlend Andreas Methi, advokater i Advokatfirmaet Wiersholm
  • Tone Grivi, advokat i Advokatfirmaet Haavind
  • Nadia Ullah, juridisk rådgiver i Forbrukertilsynet
  • Kristian Thaysen, daglig leder i Agenda Risk
  • Marie Indrelid Winsvold, bærekraftssjef i HAV Eiendom

Les også:

Se opptak

Presentasjoner

No items found.

No items found.