Webinar: Åpenhetsloven - er vi klare?

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022, og den stiller krav til hvordan større virksomheter skal arbeide for å ivareta menneskerettigheter og arbeidsforhold i egen virksomhet, leverandørkjede og hos forretningspartnere. På dette webinaret ser vi på hva denne loven i praksis vil ha å si for eiendomsbransjen. (OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger som nevnes på webinaret, finner du helt i bunn på siden.)

Åpenhetsloven pålegger virksomheter å blant annet gjennomføre aktsomhetsvurderinger og dokumentere at dette er gjort. Du må være forberedt på at journalister og forbrukere kan kreve innsyn i disse vurderingene.

Disse deltar:

  • Sven Magnus Rivertz, advokat og juridisk fagsjef i Norsk Eiendom
  • Henrik Taubøll og Erlend Andreas Methi, advokater i Advokatfirmaet Wiersholm
  • Tone Grivi, advokat i Advokatfirmaet Haavind
  • Nadia Ullah, juridisk rådgiver i Forbrukertilsynet
  • Kristian Thaysen, daglig leder i Agenda Risk
  • Marie Indrelid Winsvold, bærekraftssjef i HAV Eiendom

Les også:

  • Aktsomhetsvurderinger (artikkel på regjeringen.no)
  • Veileder for valg av seriøse bedrifter. Målsettingen med denne veilederen fra BNL, er at bedriftene skal gjøre gode valg av underleverandører, (både underentreprenører og innleie av personell), og hindre at useriøse og kriminelle aktører kommer inn i kontraktkjedene.

Se opptak

Presentasjoner

No items found.

No items found.