Webinar om taksonomi – EUs regler om grønn finans i eiendomsbransjen

Grønne lån og finanser betyr gunstigere rentevilkår og finansiering for deg som utbygger og forvalter om du velger miljøvennlig. EU skal standardisere hva som kan søke om grønn finansiering, og vår bransje får regelverket først – allerede neste år!

Hvordan tilpasses reglene norske forhold? Hva må du gjøre for å kunne få grønn finansiering? Få svar på webinaret!

Programmet

  • Norges delegasjon til EU (v/ finansråd Inger Johanne Rygh) forteller om EUs grønne politiske prosjekt og arbeid med å etablere et regelverk for bærekraftig finans.
  • Finans Norge (v/ Line Asker) forteller om hva taksonomien vil bety for finansmarkedene og eiendomsbransjens muligheter for tilgang til grønn finansiering av sine prosjekter og eiendommer.
  • Grønn Byggallianse (v/ Anders Nohre-Walldén) utarbeider nå en oppdatert manual for BREEAM, som skal harmonisere med EUs taksonomi.
  • Møller Eiendom (v/ Isak Oksvold og Marianne Storli) har erfaring fra grønn finansiering av sine prosjekter, og vil kunne peke på muligheter og utfordringer i dette finansieringssystemet.

Grønne investeringer øker i popularitet

Det er foreløpig ingen felles retningslinjer for hvordan banker og finans­institu­sjoner definerer grønn aktivitet. Dette gjør de grønne finansmarkedene uover­sikt­lige, og investeringsvillig kapital finner gjerne veien til markeder med de laveste tersklene for hva som defineres som grønt. Derfor lager EU nå en felles definisjon av hva som er grønn aktivitet, og som kan få gunstig og grønn finansiering. Eiendomsbransjen er første bransje som berøres av den nye taksonomien.

Se opptak

Felles presentasjon

Presentasjon

Presentasjoner

No items found.

No items found.