Kontorarbeidsplassen etter Korona Mai 2021

I 2020 gikk hjemmekontor fra å være et velferdsgode for noen få utvalgte medarbeidere til å bli en på-tvungen arbeidsplass for de fleste kontoristene landet over. Digitaliseringen av arbeidslivet tok samtidig et kvantesprang. Hvordan vil disse erfaringene slå ut i fremtidens behov for kontorlokaler?

Rapport: Endringer i kontormarkedet etter koronapandemien

Vi har gjennomført en undersøkelse blant våre medlemsbedrifters leie­takere samt kontormedarbeidere i hele landet. Vi har ønsket å kartlegge bruken av hjemmekontor og digitale arbeidsflater, medarbeidernes erfaringer med hjemmekontor og hva slags kontorløsninger man nå ser på som ideelle når vi går tilbake til en normal arbeidssituasjon.

Undersøkelsen har sett på om det er samvariasjon i erfaringer fra hjemmekontorbruk, og preferanser for kontorlokaler basert på geografisk fordeling, alder, stilling, eksisterende kontorutforming mv.

Undersøkelsen er utført av Samfunnsøkonomisk Analyse.

Se også rapporten fra februar 2022

No items found.