Anbefalt struktur og hovedinnhold i Bok 0

På dette webinaret viser vi hvordan malen "Generell del" kan bli et viktig bidrag ved kontrahering av byggentrepriser. Den vil kunne bidra til økt forutsigbarhet, redusert konfliktnivå og økt ambisjonsnivå innenfor seriøsitet og SHA.

De fleste byggherrer har i dag sine egne versjoner av Generelle bestemmelser, ofte også kalt "Bok 0". Disse varierer ofte stort i form og innhold.

For å videreutvikle bransjen har vi derfor utarbeidet en mal med anbefalt struktur og hovedinnhold for generelle bestemmelser i entreprisekontrakter. Vi har kalt dokumentet Generell del.

Klikk her for å laste ned maldokumentet.

Se opptak

Presentasjoner

No items found.

No items found.