Boligmarkedet i kjølvannet av pandemien

Det siste året har boligprisene steget kraftig, men hva kan gjøres? 16. juni inviterte finansminister Jan Tore Sanner og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup blant annet Norsk Eiendoms administrerende direktør, Tone Tellevik Dahl, til å dele refleksjoner og råd.

– Regjeringen må målrette boliglånsforskriften mot dem som trenger den mest. Så må vi få ned avgifter som fordyrer bærekraft, sa adm. direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl.

På programmet var også Nejra Macic fra Prognosesenteret, Erling Røed Larsen og André Kallåk Anundsen fra OsloMet Housing Lab, Kjetil Olsen fra Nordea, Carl O. Geving fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Bjørn Gran i Rambøll/Samfunnsøkonomisk analyse.

Norsk Eiendom-sjefen var klare i sine råd til regjeringen.

– Regjeringen må målrette boliglånsforskriften mot dem som trenger den mest. Så må vi få ned avgifter som fordyrer bærekraft, sa hun.

Tellevik Dahl pekte også på at lokale myndigheter bør kraftig redusere plan- og byggesaksbehandlingen og øke ansattes kompetanse, samt få vekk fordyrende krav som ikke går på bekostning av kvalitet.

Norsk Eiendom-sjefen understreket også at bransjen selv har en viktig rolle og ansvar.

– Bedriftene må bygge smartere og rimeligere. Bransjen må være en kompetent og god diskusjonspartner for å kunne bygge mer, i tråd med plan, rimeligere og til en god kvalitet. Vi som talerør for bransjen må avdekke behov for regelendring, sier Tellevik Dahl.

Klikk på knappen for å se seminaret ! 👇

Se opptak

No items found.

Presentasjon

No items found.

Presentasjoner

No items found.

No items found.