Fra plan til gjennomføring

Mange kommuner arbeider med utviklingsområder og områdeplaner. For å lykkes med fortetting, utvikling og transformasjon må det ofte til store investeringer i offentlig infrastruktur. Erfaringer med gjennomføring av by- og tettstedsutvikling viser at arealplanlegging etter plan- og bygningsloven alene ikke er tilstrekkelig for å sikre ønsket gjennomføring.

Det var Vidar Fiskum, fagsjef for bransjeutvikling i Norsk Eiendom, som ledet webinaret.

Webinaret gir deg oppdatert kunnskap om finansieringsmodeller og utbyggingsavtaler, samt jussen og rammene knyttet til dette. Du vil bli bedre rustet til å lede og bidra inn i plan- og utviklingsprosjekter. Hovedfokus er reguleringsnivå, men overordnede plannivå er også omtalt. Du får praktiske eksempler og oppdatering i utbyggingsavtaler som verktøy.

Klikk på bildet for å laste ned håndboken.

– Et konstruktivt og effektivt samarbeid mellom tiltakshaver og planmyndigheter er avgjørende for en god planprosess. Samarbeidet med lokale myndigheter og entreprenører med kursserien, gjør at den skaper felles forståelse og gir nyttig kunnskap som sikrer bedre prosesser, gjennomførbare planer og gode, konkrete utbyggingsresultater, sier Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør Norsk Eiendom.

Se opptak

Presentasjon

No items found.

Presentasjoner

No items found.

Kontakt

No items found.