Fremtidens boliger kan bidra til økt sosial bærekraft

Dette er første del av en webinarserie om eiendomsutvikling, folkehelse, sosial bærekraft, i samarbeid med Norconsult. Hva finnes allerede av forskning på feltet? Hva trenger vi mer kunnskap om? Dette er noe av det vi vil dypdykke i fremover. Målet er at samarbeidet skal resultere i en søknad til forskningsrådet på temaet i 2023.

Illustrasjon: FutureBuilt OBOS prosjekt Nansenløkka på Fornebu. Tegnet av Dyrvik Arkitekter og Transborder, i samarbeid med SLA og Bollinger + Grohmann.

Det er Gunnar Ridderström, sivilarkitekt PhD og 1. amanuensis ved Institutt for by- og regionplanlegging ved NMBU, som er ansvarlig for seminarserien med tema “Folkehelse, sosial bærekraft og byutvikling”.  I den første delen Vi ser på sammenhengen mellom boligen og de faktorene som bidrar til økt sosial bærekraft. Målet er å vise hvordan forskningsbasert kunnskap kan tas i bruk i eiendomsutvikling, slik at fremtidige boliger bidrar til økt sosial bærekraft.

Case

Morten Mo Vik, prosjektansvarlig ved Bonord Eiendomsutvikling AS i Tromsø, presenterer prosjektet Øvre Krogen i Tromsø, som vil bli miljøsertifisert BREEAM-NOR på energi, materialbruk og CO2-emisjon. Videre vektlegges det for prosjektet å styrke grunnlaget for kollektivtransport, moderat parkeringsdekning og med bildelingsordninger, trafikksikker kommunikasjon og bevisst etablering av sosial infrastruktur.

Folkehelse og sosial bærekraft PDF

Veiledere

Her får du linker til flere nyttige veiledere innen folkehelse og byutvikling, fra OsloMet, NIBR, SWECO m.fl.

Se opptak

No items found.

Presentasjon

No items found.

Presentasjoner

No items found.

No items found.