Gjør eksisterende bygg smarte med storadata

Hvordan går man frem for å gjøre eksisterende analoge bygg om til smarte?

Digitalisering av eksisterende bygg

Forrige webinar om stordata handlet om nye smartbygg, men hvordan går man frem for å gjøre eksisterende analoge bygg om til smarte?

Energy Control har utviklet bærekraftige grønne bygg med ny teknologi, gjennom en metode for digitalisering av analoge bygg. Tommy Hagenes forteller om proptech og eiendomsteknologi. Hvilke muligheter gir det for drift og forvaltning av byggene våre?

Jacob Solheim og Knut Olav Fiane i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen, utdyper kjente problemstillinger i kontrakt-sammenheng tilknyttet bruk og eierskap til stordata, som ble belyst i vårt forrige webinar.

Se opptak fra webinaret Kan riktig bruk stordata spare energi og penger? fra 12. november 2020.

Se opptak

Presentasjon

No items found.

Presentasjoner

No items found.

No items found.