Rekkefølgekrav etter Selvaag- og Entra-dommene

Hvilke konsekvenser får Selvaagdommen for kommunenes adgang til å sette rekkefølgekrav i fremtiden? Og hva skjer med Entra-saken?

På dette webinaret får du høre Kristian Korsrud i Advokatfirmaet Grette, Hallgeir Østrem, juridisk direktør i Entra, advokat Sofia Bjørck i Sands Advokatfirma, Mona Ingebrigtsen, adm. direktør i Oslo Areal og Norsk Eiendoms juridiske fagsjef og advokat Sven Magnus Rivertz.

På dette webinaret får du innsikt i de ulike oppfatningene om Høyesteretts dom hvor Selvaag Bolig fikk medhold og om regelverkets fremtid. Meld deg på og du blir tilsendt lenke før møtestart. Møtet arrangerer vi i samarbeid med EBA.

Program

11.00  Velkommen. v/ Sven Magnus Rivertz, Norsk Eiendom

11.05  Kort om Selvaagdommen. v/ advokat Kristian Korsrud i Advokatfirmaet Grette (førte Selvaag-saken i Høyesterett)

11.15  Siste status i Entrasaken. v/ Hallgeir Østrem, juridisk direktør i Entra

11.25  Hva er rettstilstanden for rekkefølgekrav post Selvaagdommen? Har bransjen jublet for tidlig? v/ advokat Sofia Bjørck i Sands Advokatfirma

11.35  Paneldebatt: Rekkefølgekravenes fremtid. Hvordan skal bransjen forholde seg til rettstilstanden post Selvaagdommen? Er eksisterende regelverk godt nok? Fikk vi nødvendig avklaring? Er sonedelt fastpris løsningen?

  • Hallgeir Østrem, juridisk direktør Entra
  • Mona Ingebrigtsen, administrerende direktør Oslo Areal
  • Sofia Bjørk, advokat og partner i Sands Advokatfirma
  • Kristian Korsrud i Advokatfirmaet Grette

12.25  Avslutning v/ Sven Magnus Rivertz

Les mer

Entra-dommen: - Kan bli svindyrt og uforutsigbart (norskeiendom.org)

Se opptak

Presentasjoner

No items found.

Kontakt

Vidar Fiskum

Sven Magnus Rivertz

Advokat/Juridisk fagsjef

Juridiske spørsmål,
leiekontrakt

smr@noeiendom.no
Tlf. 908 44 840