Sammenheng mellom bygde omgivelser og folkehelsen

Del 2 av webinarserien om byutvikling og folkehelse: Dette er andre del av en webinarserie om byutvikling, folkehelse, sosial bærekraft, i samarbeid med Norconsult. Vi ser nærmere på forskningsbasert kunnskap om sammenhengen mellom de bygde omgivelsene og folkehelsen.

Illustrasjon: FutureBuilt OBOS prosjekt Nansenløkka på Fornebu. Tegnet av Dyrvik Arkitekter og Transborder, i samarbeid med SLA og Bollinger + Grohmann.

Det er Gunnar Ridderström, sivilarkitekt PhD og 1. amanuensis ved Institutt for by- og regionplanlegging ved NMBU, som er ansvarlig for seminarserien med tema “Folkehelse, sosial bærekraft og byutvikling”.  Her under kan du se opptak fra andre del.

Se opptak

No items found.

Presentasjon

No items found.

Presentasjoner

No items found.

No items found.