Sammenheng mellom bygde omgivelser og folkehelsen

Dette er andre del av en webinarserie om byutvikling, folkehelse, sosial bærekraft, i samarbeid med Norconsult. Vi ser nærmere på forskningsbasert kunnskap om sammenhengen mellom de bygde omgivelsene og folkehelsen.

Dette er andre del av en webinarserie om byutvikling, folkehelse, sosial bærekraft, i samarbeid med Norconsult. Vi ser nærmere på forskningsbasert kunnskap om sammenhengen mellom de bygde omgivelsene og folkehelsen.

Illustrasjon: FutureBuilt, OBOS-prosjekt på Fornebu. (c) Tegnet av Dyrvik Arkitekter og Transborder, i samarbeid med SLA og Bollinger + Grohmann.

To seminarer om folkehelse og sosial bærekraft

Vi har arrangert to webinarer i samarbeid med Norconsult om hvordan eiendomsbransjens aktivitet påvirker folkehelsen.  

Vi gjør et dypdykk i hva som allerede finnes av forskning på feltet, og hva vi trenger mer kunnskap om.

Det er Gunnar Ridderström, sivilarkitekt PhD og 1. amanuensis ved Institutt for by- og regionplanlegging ved NMBU, som er ansvarlig for webinarene med tema “Folkehelse, sosial bærekraft og byutvikling”.  Her under kan du se opptak fra andre del.

På agendaen del 2:

  • Presentasjon av enkeltprosjekters og områdenes betydning.
  • Undersøkelser gjort av hva boligkjøpere er villige til å betale for av tiltak for sosial bærekraft.
  • Kort omtale av aktuelle veiledere og eksempler på prosjekter som har ivaretatt sosial bærekraft på en god måte.  
  • Korte presentasjoner, etterfulgt av diskusjon og erfaringsutveksling mellom deltagerne.

1. del av webinarserien

Det første seminaret "Fremtidens boliger kan bidra til økt sosial bærekraft", ble avholdt 9. februar 2022. Her så vi på sammenhengen mellom boligen og de faktorene som bidrar til økt sosial bærekraft. Målet er å vise hvordan forskningsbasert kunnskap kan tas i bruk i eiendomsutvikling, slik at fremtidige boliger bidrar til økt sosial bærekraft. Klikk her for å se opptak og presentasjoner fra del 1.

Kun for medlemmer i Norsk Eiendom

Du som jobber i en bedrift som er medlem, logg inn under for å få adgang til innholdet. Har du ikke passord kan du registrere deg her

Som medlem så har du adgang til dette opptaket.

Se opptak fra lanseringsmøtet

Landsbrukskvartalet Tolvsrød
Folkehelse Områdeperspektiv Norconsult
Folkehelse Boligområde Norconsult
Folkehelse Konsekvensvurderinger
To Veiledere Norconsult

Presentasjoner

No items found.

No items found.