Seminar: Hvordan effektivisere planprosessene?

Tiden det tar å få igjennom en plansak i de store byene har økt drastisk de siste årene. I Bergen og Oslo snakker vi om et snitt på 5 til 6 år.

– Vårt mål med forslaget til endring av prinsippene for grunneierfinansiering og utbyggingsavtaler, er å tilrettelegge for raskere boligbygging og synliggjøre kostnader på tidligere tidspunkt. Vi vil også fordele infrastrukturkostnader på flere utbyggere enn i dag og unngå at nye utbyggere blir med som gratispassasjerer. Kommunene skal ikke beholde innbetalt merverdiavgift fra private, sa statssekretær Sigrun Wiggen Prestbakmo ved seminaret. Tone Tellevik Dahl, adm. direktør i Norsk Eiendom t.v. ledet seminaret.

De lange behandlingstidene bidrar til at boligbyggingen stopper opp, boligmangelen øker og prisene stiger – og gjør det vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet.

Innlegg og debatt

I dette opptaket fra høstmøtet til Forum for Norges Eier- og Forvalterorganisasjoner (EFF), belyser politikere og andre sentrale aktører problemene.

Se programmet.

Se opptak

Felles presentasjon

Presentasjon

Presentasjoner

No items found.

Kontakt:

Vidar Fiskum

Tone Tellevik Dahl

Administrerende direktør

Næringspolitikk, myndighetskontakt, media

ttd@noeiendom.no
Tlf. 975 09 225