Spennende og innholdsrik generalforsamling i Norsk Eiendom

30
.
April
2024
Spennende og innholdsrik generalforsamling i Norsk Eiendom

30
.
April
2024

Spennende og innholdsrik generalforsamling i Norsk Eiendom

Torsdag 25. april ble generalforsamlingen i Norsk Eiendom for 2024 avholdt, hvor nytt styre ble valgt. Saken det var mest spenning knyttet til, var forslaget om utmelding av NHO Byggenæringen – som ble vedtatt med klart flertall.

Andreas Jul Røsjø og Katrine Belsvik ble valgt inn i Norsk Eiendoms styre.

Utmelding av NHO Byggenæringen

Det var på forhånd knyttet stor spenning til sak 7 på agendaen, som omhandlet styrets forslag om utmelding av Norsk Eiendom fra NHO Byggenæringen. Før selve avstemmingen var det flere som tok ordet, og argumenter både for og mot forslaget ble fremført. Da opptellingen var gjort, viste det at et klart flertall (80 prosent av stemmene) hadde stemt for forslaget.

– Vi registrerer at et klart flertall av medlemmene fulgte styrets innstilling om utmelding av NHO Byggenæringen. Dette er ikke et valg vi har tatt lett på, men mener dette er det riktige for at vi skal kunne fremme medlemmenes interesser på en best mulig måte også i fremtiden. Det innebærer at vi fortsatt, og uten forbehold, kan utøve vår rolle som interesseorganisasjon for eiendomsbransjen uten vedtekter som står i veien, sier styreleder i Norsk Eiendom, Stig Bech.

Les pressemeldingen som gikk ut etter møtet.

Endringer i styret – og Stig Bech fortsetter som styreleder

Under Generalforsamlingen ble Stig Bech gjenvalgt som styreleder for to nye år. I tillegg til gjenvalg på Ingse Galtung Døsvig og Rune Pedersen, ble administrerende direktør i Møller Eiendom, Anders Jul Røsjø valgt for to år, og markedsdirektør i AB Invest, og leder av Ung i Næringseiendom, Katrine Belsvik valgt som vara. Styret for kommende periode ser da slik ut: 

  • Stig Bech – to nye år som styrets leder
  • Ingse Galtung Døsvig – styremedlem for to nye år 
  • Rune Pedersen – styremedlem for to nye år 
  • Mona Aarebrot (ikke på valg)
  • Roy-Eddie Lie, Liegruppen  (ikke på valg)
  • Andreas Jul Røsjø, Møller Eiendom – styremedlem for to år (NY)
  • Katrine Belsvik, AB Invest – valgt som møtende varamedlem for ett år (NY)

Thorbjørn Brevik og Markus Dons gikk ut av styret, og ble takket av med blomster.

Stig Bech, Tone Tellevik Dahl, Marcus Dons og Thorbjørn Brevik.

Spennende fagdel

Før generalforsamlingen hadde vi, som vanlig et faglig program. I år ble det åpnet av sjeføkonom Øystein Dørum i NHO, som presenterte det overordnede bildet for et samlet norsk næringsliv. Dørum kunne konkludere med at krigen i Europa og "den perfekte stormen", som har gitt byggenæringen et realt kostnadssjokk, nå er historie. Situasjonen har stabilisert seg og inflasjonsratene har toppet ut, men verken nåsituasjon eller fremtidsutsiktene er veldig lyse for næringen – men det er mer normalt enn for to år siden.

Øystein Dørum.

Politiske prioriteringer for eiendomsbransjen

Helge Orten (H) fra Stortingets finanskomité og Siri Gåsemyr Staalesen (AP) fra kommunalkomitéen, var invitert for å snakke om politiske prioriteringer for eiendomsbransjen. Orten fokuserte på nødvendigheten av å ha en helhetlig skattepolitikk som skaper forutsigbarhet, og betydningen for langsiktige investeringer - og understreket også viktigheten av norsk eierskap.

Helge Orten.

Siri Gåsemyr Staalesen trakk frem behovet for trygg og god styring av landet og viktigheten av boligmeldingen, hvor hun selv er saksordfører, og arbeidet som pågår i husleielovutvalget. Hun snakket om arbeidet som pågår med forenkling av plan- og bygningsloven, og behovet for et digitalt plansystem hvor avklaringene kommer tidlig.

Siri Gåsemyr Staalesen.

Den faglige delen ble avsluttet med en paneldebatt, hvor utfordringsbildet i eiendomsbransjen ble belyst og diskutert. Forutsigbarhet, skatt – særlig på utleie – og tilrettelegging for leie, var blant temaene.

Lenker

No items found.
Se flere bilder

Les sakene i nyhetsbrevet

Gå til nyhetsarkiv

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her