Bærekraftig stedsutvikling

25. april 2019 lanserte vi Håndbok for bærekraftig stedsutvikling – en veileder som skal gi eiendomsutviklere innsikt i og inspirere til en mer helhetlig utvikling av eiendom, områder og steder.

De fire prosjektansvarlige viser frem håndboken. F.v. Kristian Kistorp og Isabel Ruiz Lopez fra Grape Architects, Anders Nohre-Walldén fra Grønn Byggallianse og Carl Henrik Borchsenius fra Norsk Eiendom.

Håndboken gir deg konkrete tips i arbeidet med utvikling av eiendom, og utvikling av enkelte tomter innenfor en områderegulering. Håndboken er forfattet av Grape Architects, på bestilling fra Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse. Vi har gitt våre innspill sammen med COWI, Rambøll, Asplan Viak og Link som også har vært bidragsytere.

På møtet fikk vi også høre hva Oslo kommune tenker om samarbeidet mellom utvikler og planmyndig­heter for å lykkes i bærekraftig områdeutvikling i regulerings- og byggesaksprosesser.

Se opptak

No items found.

Presentasjon

No items found.

Presentasjoner

No items found.

No items found.