Byutvikling og effektive planprosesser

Skal vi lykkes med en forsvarlig byutvikling trenger vi mer forutsigbare og effektive planprosesser. Å sikre at vedtatte arealplaner faktisk blir realisert er et viktig moment i denne sammenheng. En avgjørende forutsetning for dette er et konstruktivt samarbeid mellom kommune og utbygger for å fastsette behov og kvalitet på nødvendig infrastrukturtiltak for prosjektet, samt hvordan kostnadsdelingen eller «spleiselaget» skal gjennomføres.

Dette møtet ble avholdt hos DLA Piper i Oslo. OMA var medarrangør. På programmet var Carl Henrik Borchsenius, Erling Fossen, Margrethe Pran, Tone Gjertsen og Thor Olaf Askjer.

I opptaket vil du få høre om Norsk Eiendoms arbeid for å bidra til forutsigbarhet og gjennomførbarhet i vedtatte arealplaner. Du vil også få innlegg som belyser utfordringene fra ulike sider.

Program

08.30 Introduksjon
Erling Fossen, Oslo Metropolitan Area og Carl Henrik Borchsenius, Norsk Eiendom

08.40 Presentasjon av prosjektet «Felles løft – modeller for infrastrukturbidrag»
Carl Henrik Borchsenius Last ned rapporten

09.00 Slik vil vi legge til rette for at vedtatte arealplaner blir realisert
Margrethe Pran, Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo (EBY)

09.20 «Her trykker skoen!»
Tone Gjertsen, DLA Piper

09.40 Oppdateringer fra arbeidsgruppen på dette området i Bygg21
Thor Olaf Askjer, Norsk Eiendom Les mer og last ned Beste praksis

09.55 Oppsummering og avslutning

Se også Veileder for planinitiativ og referat fra oppstartsmøte, et sentralt dokument tilknyttet de innledende fasene i en planprosess.

Se opptak

No items found.

Presentasjon

No items found.

Presentasjoner

No items found.

No items found.