Ikke alle veier er uransakelige

.
Ikke alle veier er uransakelige

.

Ikke alle veier er uransakelige

Som bransjens “fagforening” blir det stor bredde i sakene man jobber med. Mange av sakene har sitt utspring i en utfordring som har oppstått for et medlem. Er problemet av prinsipiell betydning, bidrar vi ofte med å løfte saken til et nivå hvor den har mulighet til å løses. Mens jeg skriver vårens siste leder, så ble en av sakene vi har engasjert oss i, fått en løsning. Det ble en bra start på sommeren!

Av Tone Tellevik Dahl, 26. juni 2024

Statens vegvesen har ikke all makt

Statens vegvesen er kanskje den statlige aktøren vår bransje har mest med å gjøre i forbindelse med utbyggingssaker. De fremmer ikke sjelden innsigelser, mange av dem tar lang tid å løse, noe som igjen bidrar til lange planprosesser. Når innsigelsene er løst, kan planen vedtas og utbygger – med tilhørende leverandører – kan realisere planen.

Vårt medlem HAV Eiendom i Oslo fikk seg derfor en støkk i vinter da vegvesenet i forbindelse med rammesøknaden til Fiskebrygga, trakk frem §57 i veglova og stoppet prosjektet. Som forening så vi raskt at hvis dette er en praksis Vegvesenet vil legge seg på fremover, så øker risikoen for byggestopp i alle landets prosjekter hvor de opprinnelig har hatt innsigelser.

Vi sendte derfor brev til både kommunalministeren, som forvalter plan- og bygningsloven, og samferdselsministeren. Her ba vi dem sørge for at det blir tydelig for alle parter at den paragrafen ikke kan komme til anvendelse etter at en plan er vedtatt.

Jeg er derfor svært glad for at HAV Eiendoms formelle klage fikk medhold av Vegdirektoratet, som i sitt vedtak stadfester at vedtak fattet i tråd med plan- og bygningsloven, trumfer bruk av vegloven i ettertid. Et viktig vedtak i vår kamp for økt forutsigbarhet i planprosesser.

På vei mot en ny hverdag

Etter at generalforsamlingen vedtok at Norsk Eiendom melder seg ut av NHO, har vi startet forberedelsene til å stå på egne bein. Vi avholdt i mai et webinar om hva utmeldingen betyr dersom din bedrift også er NHO-medlem, og hvis dere har tariffavtale. Det er viktig at dere tar kontakt hvis dere lurer på noe, eller stusser på informasjon man får fra NHO. Vår erfaring er dessverre at det NHO sender ut, ikke alltid har vært helt presist.  

På medlemsfordelsiden får vi i løpet av høsten på plass flere ting. Vi ser på hvordan vi kan gi dere tilgang til egne arbeidsgiversider med nyttig informasjon samlet. Vi skal også få på plass tilbud innen forsikring og pensjon, som medlemmer kan vurdere å benytte seg av.

Når det gjelder vårt daglige virke som forening, blir det ikke store endringer. Vårt formål og det vi arbeider med fortsetter som før. Vi vil fortsatt ha samarbeid med ulike bransjeforeninger, i og utenfor NHO, om ulike prosjekter, snakke med hverandre før høringer, vurdere felles utspill m.m. Eneste endring knyttet til bransjene som også er i NHO, er at vi ikke vil delta på fellesmøte med dem i NHO-felleskapet.

Det som også er gledelig, er at det i skrivende stund kun er tre selskaper som har meldt seg ut som følge av generalforsamlingens vedtak. Dette kan selvfølgelig øke, men samtidig har vi fått nye medlemmer siden vedtaket. Foreningens økonomi er uansett slik at omstillingskostnader og eventuelle endringer i inntektsgrunnlaget vil kunne bæres på en god måte også i 2025.

Tydelig stemme

Våren er en hektisk tid for det politiske Norge. Høringsforslag sendes ut i stort omfang og bare de siste ukene har vi sendt høringer på ulike forslag til statlige planretningslinjer og endring i Husbankens forskrift om lån. Gjennom sommeren skal vi ferdigstille svar på forslag om dokumentavgift på førstegangsoverføring av anleggseiendom samt endringer i plan- og bygningsloven om muligheten for å bli pålagt en andel utleieboliger og boligkjøpsmodeller i boligprosjekter.  

Når det gjelder boligkjøpsmodeller så lanserer vi nå kontraktsmaler for leie-til-eie og deleie 27. juni. Målet vårt har vært at gjennomarbeidede standarddokumenter skal gjøre det lettere å tilby kvalitativt gode og balanserte boligkjøpsmodeller på markedet. Samtidig kan standardiserte løsninger gjøre tilbudet mer oversiktlig for forbruker, ved at det blant annet blir lettere å sammenligne det som tilbys av boligkjøpsmodeller på markedet, og bankene vil lettere kunne gi finansiering til denne type prosjekter.

Dessverre er det få av høringsforslagene vi roper hurra for, da de vil svekke forutsigbarheten i planprosesser ytterligere – og ikke minst øke bygge-, eier- eller driftskostnadene. For å sikre en tydelig tilbakemelding samarbeider vi med mange andre aktører som kan bruke våre argumenter i sine innspill. Dette blir også viktig utover høsten når blant annet Husleielovutvalget legger frem sin sluttrapport og regjeringen skal komme med sitt lovforslag.

Møt oss i Pollen i Arendal

Også i år er foreningen en del av partnerfelleskapet Bygg Arena Arendal. Som jeg har skrevet om før, er vi på hovedprogrammet for første gang, og skal snakke om Sveits og hva dagens skattepolitikk fører til av kapitalflukt og utarming av Kommune-Norge. Vi er også delaktige i programposter om boligutleie, næringsbygg som energiprodusenter, solcelle-debatter, lansering av strakstiltak for myndighetene og mye mer. Les om vår deltakelse i denne saken.

Om få dager markerer jeg fire år i lederstolen i Norsk Eiendom. Det jeg setter størst pris i denne jobben er den dugnadsånden som preger organisasjonen og medlemmene. Det er ikke få ganger folk blir måpende når de hører at vi kun er seks personer på kontoret, gitt det aktivitetsnivået vi faktisk har. Men dette klarer vi nettopp på grunn av dugnadsånden. Men selv med mange gode hjelpere så trenger man pauser fra alt. I motsetning til mitt forhold til EL-bil, har jeg ikke ladeangst når det kommer til egen ferie. I år skal det skal det lades mye. Håper alle får en god og lang pause fra rentevurderinger, prosjektplanlegging, møter med offentlige instanser, kontraktsforhandlinger og mye, mye mer.

Riktig god sommer alle sammen – og nyt feriedagene sammen med venner og familie.

No items found.
Se flere bilder

Les sakene i nyhetsbrevet

Gå til nyhetsarkiv

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her